Länkstig

Näringslivstjänster

Näringslivstjänster

Pargas stad vill uppmuntra till samarbete, företagande och tillväxt i en attraktiv skärgårdsmiljö.
Vi betjänar blivande och redan verksamma företagare samt företag.

Pargas stads näringslivstjänster erbjuder bland annat följande tjänster:
- Företagsrådgivning
- Nyetablering
- Tomter och verksamhetslokaler
- Infotillfällen
- Utbildningar
- Ägarskiften
- Samarbete och nätverkande
- Företagsmentorer

Kom även ihåg att gilla eller följa Pargas stads näringslivstjänster Facebook eller LinkedIn-sida om du vill ha aktuell information om Pargas stads företagsamhets- och företagstjänster:

Facebook 
Linkedin

Vi berättar gärna mera om vad vi kan erbjuda. Tag kontakt med oss!

Näringslivschef Tomas Eklund 
Strandvägen 28, 21600 Pargas
Tel. 040 488 5675  E-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Turismchef, kollektiv- och vattentrafikansvarig Benjamin Donner
(Utveckling av besöksnäringen, samarbetsnätverk, marknadsföring)
Tel. 040 483 82 82  E-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Företagsutvecklare John Forsman 
Tel. 040 488 6075  E-post fornamn.efternamn@pargas.fi