Val

Val

Kommunalvalet 2021

  • Valdag: 13.6.2021
  • Förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
  • Förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021

Kandidatlistorna i Pargas stad

- Resultatet fastställs: 16.6.2021
- Fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021. 

På Justitieministeriets webbplats vaalit.fi hittar du allmän information om val, röstning och partier.

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickats till var och en som har rätt att rösta. På meddelandekortet finns också anvisningar om anvisningar om säker röstning under coronapandemin.

Under förhandsröstningsperioden får alla röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. 

Valnämnden och valförrättarna som sköter förhandsröstningen och röstningen på valdagen följer instruktioner från justitieministeriet och THL för att genomföra ett så säkert val som möjligt.

Observera att röstningsställena på valdagen är nya i Pargas, Nagu och Korpo röstningsområden!

Röstningsställen på valdagen 13.6.2021 i Pargas stad, kl. 9-20:

  • Pargas röstningsområde: Pargas Idrotts- och ungdomsgård PIUG
  • Nagu kommunområde: Kommunalstugan
  • Korpo kommunområde: Kommunalgården
  • Houtskärs kommunområde: Vesterlid
  • Iniö kommunområde: Snäckan    

Allmänna förhandsröstningsställen i Pargas stad:

Pargas stadshus, Kommunalstugan i Nagu, Stabshuset, Gluggen i Korpo, Houtskärs områdeskontor och Snäckan i Iniö. Dessutom kan du rösta på Ljungheda i Houtskär 27.5 och i Norrskata skola 3.6.2021

Ambulerande röstningsställen: m/s Nordep 26.5, m/s Kokkomaa 27.5, m/s Cheri 28.5 och m/s Baldur 2.6.2021

Förhandsröstningstställenas öppethållningtider

Öppethållningstiderna finns även på meddelandekortet som skickas till väljarna och i skild annonsering.

Hemmaröstning

En person vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe kan rösta hemma. Även personer som är satta  i karantän av smittskyddsläkare får rösta hemma.
Hemmaröstning ska anmälas till centralvalnämnden skriftligt (Centralvalnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller per telefon 040 488 6021 senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16. Blanketter finns på nätet och fås också från infopunkten i stadshuset samt från områdeskontoren.
 

Centralvalnämndens sekreterare i Pargas stad:

Petra Öhman
Houtskärs områdeskontor
Näsbyvägen 214
21760 Houtskär
Tfn 040 488 6021, fornamn.efternamn@pargas.fi