Understöd Projekt

Blankett för Projekt- och evenemangsbidrag

Ansökningstid 1.12.2024 - 12.1.2025.

Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till blankett för Projekt- och evenemangsbidrgasansökan 2024 i ePalvelu. 


Blanketter i Word och PDF tas emot i andra hand per e-post eller i pappersformat.

Pargas stad Projekt- och evenemangsbidragsansökan Blankett Kultur 2024 Word
Pargas stad Projekt- och evenemangsbidragsansökan Blankett Kultur 2024 PDF

 

Blanketter för understöd - Kultur

Blankett för Verksamhetsunderstöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom 

Ansökningstid 1-31.3.2024.

Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till blankett för Verksamhetsbidrag 2024 i ePalvelu öppnar 1.3.2024


Blanketter i Word och PDF tas emot i andra hand per e-post eller i pappersformat.

Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2024 Word
Pargas stad - Verksamhetsbidragsansökan Blankett - Kultur, Idrott, Barn och ungdom 2024 PDF

 

Redovisning Projekt och evenemang

Redovisning för Projekt- och evenemangsbidrag

Redovisningstid: fortlöpande (senast innan ny ansökan behandlas).

Ansökan görs i ePalvelu tjänsten. Ansökan lämnas in i sin helhet digitalt med bilagor i ansökningstjänsten.

Länk till redovisningsblankett för Projekt- och evenemangsbidrgasansökan i ePalvelu.


Redovisningsblankett i Word-format.
Redovisningsblankett i PDF-format.

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Föreningsformulär

Föreningsformulär

Registrera eller uppdatera föreningens uppgifter.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd