Länkstig

Anvisande av vattenområden var man kan strö ut aska efter en avliden

Anvisande av vattenområden var man kan strö ut aska efter en avliden 

När man rör sig på havet behöver man beakta bl.a. sin farkosts begränsningar, egen navigationsfärdighet och övrig trafik. Den som strör ut askan ansvarar för säkerheten och väljer en lämplig plats inom området för ändamålet, sig själv och sin farkost. Det föreslås att man lägger till begränsningar på hur man strör ut askan. Man får inte lägga med övriga föremål när man strör ut askan eller heller upprätta minnesmärken i närheten. 

Vapparn: ett område 15 ha stort område av fastighet 445-485-2-460 på Vapparn norr om både Lessor och farleden.
Enligt sjökortet är djupet där ca 8 – 10 m.  
WGS84 Lat 60°20’44’’ Lon 22°17’45’’ 

Korpo Österreitas: Ett ca 7 ha stort område av fastighet 445-651-1-30 mellan Lilla Tallklobben och Torskobb.
Enligt sjökortet är djupet där ca 11 – 26 m. 
WGS84 Lat 60°11’8’’ Lon 22°41’20’’ 

 

Här kan du läsa stadsstyrelsens beslut gällande ärendet.