Ukraina-info

23.2.2023

Till ukrainska familjer: behöver ditt barn småbarnspedagogik = dagvård? 
Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок?

Hur ansöka om dagvårdsplats/Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок? (pdf)

 

22.2.2023

FPA: Många som flytt kriget i Ukraina blir snart kunder hos FPA – en ny blankett gör det lättare att ansöka om förmåner

Значна частина тих людей, які втекли, рятуючись від війни в Україні до Фінляндії, найближчим часом стануть клієнтами Kela і нова форма анкети спрощує для них оформлення пільг

Tusentals ukrainare som flytt kriget kan snart ansöka om FPA-förmåner när bosättningstiden i Finland överstiger ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan ukrainare ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. För att göra det lättare att ansöka tar FPA i bruk en ny blankett med vilken man kan ansöka om FPA-kort och barnbidrag samtidigt.

Från och med mars 2022 har över 45 000 ukrainare som flytt undan det ryska anfallskriget anlänt till Finland. Många av dem får snart rätt till FPA-förmåner när bosättningstiden i Finland överstiger 12 månader. FPA har förberett sig på att ordna service för de ukrainare som flytt kriget och bidra till att främja deras integration.

– Vår uppgift är att trygga människors försörjning. Vi är med och säkerställer att de som flytt kriget i Ukraina så smidigt som möjligt kan övergå från de mottagningstjänster som ordnas av flyktingförläggningarna till att omfattas av integrationstjänster och bosättningsbaserad social trygghet, sammanfattar FPA:s kundrelationschef Pilvi Vanne.

Ett års bosättning ger rätt att ansöka om många förmåner

Efter att ha vistats ett år i Finland kan en person som får tillfälligt skydd ansöka om så kallade bosättningsbaserade förmåner hos FPA, till exempel barnbidrag och bostadsbidrag. Också långvarigt arbete i Finland kan berättiga till dessa förmåner. Samtidigt kan personen få ett FPA-kort som berättigar till läkemedelsersättning. 

När bosättningstiden på ett år har nåtts kan man också ansöka om hemkommun i Finland. Hemkommun söks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Efter att ha beviljats hemkommun övergår kunden från mottagningstjänsterna till att omfattas av integrationstjänsterna och får rätt att till exempel ansöka om barnavårdsstöd och i vissa fall utkomststöd, om kunden inte har några andra inkomster eller om inkomsterna är mycket små.

Att man har hemkommun betyder inte automatiskt att man har rätt till FPA-förmåner. Å andra sidan behöver man inte ha hemkommun för att kunna beviljas bosättningsbaserade förmåner, även om detta kan inverka på till exempel bostadsbidragets belopp. En förutsättning för beviljande av bostadsbidrag är att boendekostnaderna är skäliga.

Pilvi Vanne påminner om att man kan ansöka om förmåner eller rätt till hemkommun även om man inte har för avsikt att bosätta sig i Finland permanent: – Man kan ansöka om förmåner även om man planerar att återvända till Ukraina senare.

Kombinerad blankett gör det lättare att ansöka om förmåner

FPA beviljar inte förmåner automatiskt utan man måste ansöka om dem separat. FPA strävar ändå efter att underlätta ansökan genom att erbjuda ukrainare en ny blankett med vilken man kan ansöka om ett FPA-kort och barnbidrag samtidigt.

– Vi har märkt att det är just de här förmånerna som många först ansöker om. Den kombinerade blanketten kommer att finnas både på ukrainska och på ryska, och även andra centrala blanketter kommer att översättas till dessa språk. På det här sättet är det så smidigt som möjligt att göra en ansökan och det kräver inget besök på FPA:s serviceställe, berättar Pilvi Vanne.

Blanketterna kommer att finnas på nätet på adressen www.fpa.fi/blanketter.

Samarbete mellan myndigheterna stöder integrationen

Integrationen av ukrainarna är en omfattande helhet och det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan myndigheterna och andra samarbetspartner som arbetar med ukrainarna. FPA ordnar webbinarier och andra evenemang för och tillsammans med samarbetspartnerna samt samarbetar på lokal nivå.

– För att kunden ska kunna ansöka om rätt förmåner vid rätt tidpunkt samarbetar vi aktivt till exempel med flyktingförläggningarna och kommunernas integrationstjänster. Vi ordnar även informationsmöten och popup-tjänster där våra kunder finns, berättar Vanne.

– Kriget har fört med sig mycket sorg och osäkerhet, och vi vill för vår del stödja ukrainarna och skapa trygghet i deras nya vardag.

- - - - -

Значна частина тих людей, які втекли, рятуючись від війни в Україні до Фінляндії, найближчим часом стануть клієнтами Kela і нова форма анкети спрощує для них оформлення пільг

Тисячі українців, які втекли, рятуючись від війни, найближчим часом зможуть оформити пільги від Kela, якщо термін їхнього проживання у Фінляндії перевищує один рік. На підставі тривалості проживання або довшої тривалості роботи українці можуть оформити, зокрема допомогу для догляду за дитиною та допомогу на проживання. З метою спрощення подачі заявок, Kela представляє нову форму, за допомогою якої ви можете одночасно подати заявку на отримання Kela-картки та допомоги для догляду за дитиною.

Починаючи з березня 2022 року до Фінляндії прибуло понад 45 тисяч українців, які втекли від загарбницької війни Росії. Багато з них у найближчий час отримають право на пільги від Kela, якщо тривалість їхнього проживання у Фінляндії перевищує 12 місяців. Установа соціального забезпечення населення Kela підготувалася до надання послуг українцям, які втекли, рятуючись від війни, та їхньому сприянню з інтеграції у Фінляндії.

”Наше завдання - забезпечити засоби до існування людей. Ми беремо участь у забезпеченні того, щоб люди, які втекли від війни в Україні, могли якомога спокійніше перейти від послуг центрів прийому біженців до послуг з інтеграції та соціального забезпечення на підставі свого проживання”, - підсумовує директорка Kela по роботі з клієнтами Пілві Ванне.

Проживання протягом року дає право на отримання різних пільг

Після одного року проживання у Фінляндії особа, яка має статус тимчасового захисту, може подати заявки на отримання так званої допомоги на підставах проживання від Kela, наприклад, допомоги по догляду за дитиною та допомоги на проживання. Ці пільги також можна отримати, працюючи протягом більш тривалого періоду часу у Фінляндії. Водночас клієнт може отримати Kela-картку, яка дає право на відшкодування витрат на ліки. 

Після закінчення року проживання в країні клієнти також можуть подати заявку на отримання постійної прописки в муніципалітеті проживання у Фінляндії. Заявка на отримання постійної прописки в муніципалітеті проживання (kotikunta) подається в Агентство цифрової інформації та обліку населення (DVV). Після отримання свого муніципалітету постійного проживання клієнт переходить від служб центру прийому біженців до служб з інтеграції та отримує право подати заявку на допомогу по догляду за дитиною та, у деяких випадках, на допомогу з базової соціальної допомоги, якщо у клієнта немає іншого доходу або його/її дохід дуже малий.

Наявність свого муніципалітету постійного проживання не означає автоматичного права на отримання пільг від Kela, а наявність постійної прописки не є обов’язковою умовою отримання пільг на основі проживання, хоча наявність постійної прописки може впливати, наприклад, на розмір допомоги на проживання. Для отримання допомоги на проживання вартість витрат з проживання має бути розумною.

Директорка Пілві Ванне нагадує, що подання заявки на отримання пільг або отримання права на свій муніципалітет постійного проживання не вимагає остаточного рішення оселитися у Фінляндії: ”Ви можете подати заявки на пільги, навіть якщо плануєте повернутися в Україну пізніше”.

Об'єднана форма анкети полегшує оформлення пільг

Kela не схвалює пільги автоматично, і завжди потрібно подати окрему заявку на них. Kela також має на меті спростити подачу заявки, запропонувавши українцям нову форму, яка дає змогу одночасно подати заявку на отримання Kela-картки та допомоги по догляду за дитиною.

”Ми визнали, що це саме те, на що багато людей подає заявки до Kela в першу чергу. Об'єднана форма буде доступна як українською, так і російською мовою, а також інші основні анкети будуть перекладені на ці мови. У такий спосіб, подача заявки є максимально легкою та не потребує відвідування центру обслуговування Kela”, - каже директорка Kela по роботі з клієнтами Пілві Ванне.

З формами ви можете ознайомитися за адресою kela.fi/lomakkeet.

Співпраця органів влади підтримує інтеграцію

Інтеграція українців являє собою широку цілісність, у якій важливим чинником є ефективна співпраця між органами влади та іншими партнерами, які працюють з українцями. Kela також організовує спільні вебінари та інші заходи для партнерів та разом з ними, а також співпрацює на місцевому рівні.

”Щоб клієнт мав змогу у потрібний час оформити потрібні пільги, ми активно співпрацюємо, наприклад, із центрами прийому біженців та муніципальними службами з інтеграції. Ми також організовуємо надання інформації через так звані інфостенди pop-up та послуги там, де знаходяться наші клієнти”, - каже пані Ванне.

”Війна принесла багато смутку та невизначеності, і ми хочемо зробити свій внесок, щоб підтримати українців і забезпечити їхню безпеку в новому повсякденному житті.”
 


 

6.4.2022

FPA: Tillfälligt skydd berättigar inte till bosättningsbaserade förmåner från FPA/
Тимчасовий захист не дає права на отримання соціальних виплат за місцем проживання

Att beviljas tillfälligt skydd innebär inte att man samtidigt får rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA. En person kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Den som får tillfälligt skydd kan anlita de tjänster som flyktingförläggningen ordnar.

Om en person som får tillfälligt skydd har kommit till Finland från Ukraina efter att kriget började och inte har några tidigare band till Finland, kan han eller hon i regel inte få bosättningsbaserade förmåner från FPA, såsom allmänt bostadsbidrag, barnbidrag eller sjukförsäkringsförmåner. Tillfälligt skydd ger heller inte rätt till utkomststöd eller studiestöd.

En person som får tillfälligt skydd kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Avgörandet grundar sig på en helhetsbedömning.

FPA kan bedöma att en person är stadigvarande bosatt i Finland om

 • personen har en familjemedlem (t.ex. make, maka, sambo eller minderårigt barn) som redan är stadigvarande bosatt i Finland
 • personen tidigare har varit stadigvarande bosatt i Finland
 • personen har en arbets- eller studieplats i Finland för minst två år.

Man kan också få rätt till förmåner från FPA om man har en arbetsplats i Finland och lönen är minst 741,75 euro per månad.

FPA-förmåner och FPA-kortet kan sökas i e-tjänsten MittFPA eller med en ansökningsblankett. Utöver ansökan måste man göra en anmälan om flyttning till Finland. Den kan göras antingen i MittFPA eller med blankett Y 77r (pdf).

Flyktingförläggningarna ordnar tjänster och tryggar försörjningen

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att bo på en flyktingförläggning och få tjänster via förläggningen. Det innebär att de får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster och att deras nödvändiga försörjning vid behov tryggas med mottagningspenning. De kan också själva ordna med bostad. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta.  

Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning av verksamheten inom mottagningssystemet.

Läs mer


Тимчасовий захист не дає права на отримання соціальних виплат за місцем проживання

Надання тимчасового захисту автоматично не дає права на отримання соціальних виплат Kela за місцем проживання. Проте, особи, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть мати право на отримання соціальних виплат Kela, якщо їхнє проживання на території Фінляндії має постійний характер. Особи, яким було надано тимчасовий захист, можуть користуватися послугами, що пропонуються в приймальному центрі.

Зазвичай, особи, яким було надано тимчасовий захист, які переїхали до Фінляндії після початку війни в Україні та у яких немає родичів у країні, не мають права на отримання виплат Kela. Сюди відносяться загальні житлові субсидії, виплати на дітей та виплати, пов'язані з медичним страхуванням. Для осіб, яким було надано тимчасовий захист, також не передбачено соціальне забезпечення та фінансова допомога для студентів.

Проте, особам, які перебувають під тимчасовим захистом, може бути надано право на отримання соціальних виплат за місцем проживання, якщо Kela вважатиме, що їхнє проживання на території Фінляндії має постійний характер. Рішення із цього питання приймається на основі результатів загального оцінювання життєвої ситуації кожної конкретної людини.

Управління соціального забезпечення (Kela) може вважати, що людина постійно проживає у Фінляндії, якщо:

 • на території Фінляндії вже проживає член її родини (чоловік/цивільний чоловік (дружина) або неповнолітня дитина);
 • до цього вона вже мешкала у Фінляндії;
 • вона буде працювати або вчитися у Фінляндії впродовж не менше двох років.

Крім того, право на соціальні виплати Kela може бути надано тим особам, які працюють у Фінляндії й отримують не менше 741,75 євро на місяць.

Заяви на отримання соціальних виплат і карток Kela можна подавати за допомогою електронного сервісу OmaKela й спеціальних форм. У цьому разі також знадобиться свідоцтво про переїзд до Фінляндії. Його можна отримати в OmaKela, або скориставшись формою Y 77e (pdf).

Приймальні центри пропонують спеціальні послуги й забезпечують необхідні засоби до існування

Особи, яким було надано тимчасовий захист, можуть залишатися в приймальному центрі й отримувати пропоновані там послуги. Наприклад, їм надається доступ до медичного обслуговування та необхідних соціальних послуг, вони отримують одноразову виплату після прибуття в країну, яка гарантує їм наявність засобів до існування. Вони також можуть самостійно шукати собі житло. Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право працювати на території країни.  

За планування, нагляд і координацію роботи системи приймання біженців відповідає Міграційна служба Фінляндії.

Докладніше8.3.2022

Info till Ukrainare som kommer till Pargas som privatpersoner / Інформація для Українців, які прибувають до м. Паргас як приватні персони

 • Anmäl dig som asylsökande hos utlänningspolisen i Reso på adressen Nallinkatu 8, tel. 029 544 0501.
 • Sedan hänvisas du till mottagningscentralen i Pansio för att registrera dig, adress Metallgatan 6, Åbo, tel. 02 276 4111. Du behöver uppge din adress om du bor i privat inkvartering.
 • När du registrerat dig är du berättigad till mottagningspeng.
 • Skolbarn anmäls till bildningssekreterare Annemari Bonn, tel. 040 488 5459.

FPA: Rätten till social trygghet för dem som på grund av situationen i Ukraina anländer till Finland

 Pargas stads flyktingkoordinator Gudrun Degerth ger mera info vid behov, tel. 040 488 5950.
 

Інформація для Українців, які прибувають до м. Паргас як приватні персони

 • Зверніться та зареєеструйтесь як біженець у поліції зі справ іноземців у м. Резо (Reso) за адресою Nallinkatu 8, телефон: 029 544 0051
 • Після цього вас спрямують до центру регістрації в м. Пансіо (Pansio), де ви повинні зареєструватися, за адресою Metallgatan 6 Åboб телефон: 02 276 4111. Тут ви маєте надати вашу місцеву адресу, якщо ви перебуваєте в приватному розміщенні.
 • Після цієї регистраціі ви отримуєте право на фінансову підтримку.
 • Для надання навчання для дітей шкільного віку повідомьте  серкетарю з питань освіти Annemari Bonn, телефон: 040 488 5459.

Права на социальное обеспечение лиц, прибывающих в Финляндию в связи с текущей ситуацией в Украине / Права на соціальне забезпечення осіб, які прибувають до Фінляндії у зв'язку з поточною ситуацією в Україні