Ukraina-info

18.11.2022

Eftersom det brutala kriget i Ukraina fortsätter, förbereder sig Pargas stad på att mängden ukrainare kan öka under de kommande månaderna. Stadens enheter; småbarnspedagogiken, utbildningen, tekniska samt social- och hälsovården samarbetar över sektorgränserna för att underlätta integreringen tillsammans med flyktingkoordinatorn och ett flertal lokala, frivilliga aktörer.  Samarbetet har underlättat organiserandet av bl.a. ukrainarnas boende- och arbetsplatsarrangemang. Staden vill rikta ett stort tack till alla involverade som hittills hjälpt familjer som flytt kriget. Det Ni gör är oersättligt och mycket värdefullt!
 
Ukrainska medborgare som inte kunnat återvända till sitt land på grund av Rysslands invasion har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i EU-länder fram till 4.3.2023. Inrikesministeriet bereder en lag enligt vilken giltighetstiden för uppehållstillståndet på grund av tillfälligt skydd förlängs till 4.3.2024. Mera information om detta kommer senare från migrationsverket, som även informerar om detta per brev till de berörda.
 

6.4.2022

FPA: Tillfälligt skydd berättigar inte till bosättningsbaserade förmåner från FPA/
Тимчасовий захист не дає права на отримання соціальних виплат за місцем проживання

Att beviljas tillfälligt skydd innebär inte att man samtidigt får rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA. En person kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Den som får tillfälligt skydd kan anlita de tjänster som flyktingförläggningen ordnar.

Om en person som får tillfälligt skydd har kommit till Finland från Ukraina efter att kriget började och inte har några tidigare band till Finland, kan han eller hon i regel inte få bosättningsbaserade förmåner från FPA, såsom allmänt bostadsbidrag, barnbidrag eller sjukförsäkringsförmåner. Tillfälligt skydd ger heller inte rätt till utkomststöd eller studiestöd.

En person som får tillfälligt skydd kan dock ha rätt till bosättningsbaserade förmåner från FPA om FPA bedömer att personen är stadigvarande bosatt i Finland. Avgörandet grundar sig på en helhetsbedömning.

FPA kan bedöma att en person är stadigvarande bosatt i Finland om

 • personen har en familjemedlem (t.ex. make, maka, sambo eller minderårigt barn) som redan är stadigvarande bosatt i Finland
 • personen tidigare har varit stadigvarande bosatt i Finland
 • personen har en arbets- eller studieplats i Finland för minst två år.

Man kan också få rätt till förmåner från FPA om man har en arbetsplats i Finland och lönen är minst 741,75 euro per månad.

FPA-förmåner och FPA-kortet kan sökas i e-tjänsten MittFPA eller med en ansökningsblankett. Utöver ansökan måste man göra en anmälan om flyttning till Finland. Den kan göras antingen i MittFPA eller med blankett Y 77r (pdf).

Flyktingförläggningarna ordnar tjänster och tryggar försörjningen

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att bo på en flyktingförläggning och få tjänster via förläggningen. Det innebär att de får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster och att deras nödvändiga försörjning vid behov tryggas med mottagningspenning. De kan också själva ordna med bostad. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta.  

Migrationsverket svarar för handledning, planering och övervakning av verksamheten inom mottagningssystemet.

Läs mer


Тимчасовий захист не дає права на отримання соціальних виплат за місцем проживання

Надання тимчасового захисту автоматично не дає права на отримання соціальних виплат Kela за місцем проживання. Проте, особи, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть мати право на отримання соціальних виплат Kela, якщо їхнє проживання на території Фінляндії має постійний характер. Особи, яким було надано тимчасовий захист, можуть користуватися послугами, що пропонуються в приймальному центрі.

Зазвичай, особи, яким було надано тимчасовий захист, які переїхали до Фінляндії після початку війни в Україні та у яких немає родичів у країні, не мають права на отримання виплат Kela. Сюди відносяться загальні житлові субсидії, виплати на дітей та виплати, пов'язані з медичним страхуванням. Для осіб, яким було надано тимчасовий захист, також не передбачено соціальне забезпечення та фінансова допомога для студентів.

Проте, особам, які перебувають під тимчасовим захистом, може бути надано право на отримання соціальних виплат за місцем проживання, якщо Kela вважатиме, що їхнє проживання на території Фінляндії має постійний характер. Рішення із цього питання приймається на основі результатів загального оцінювання життєвої ситуації кожної конкретної людини.

Управління соціального забезпечення (Kela) може вважати, що людина постійно проживає у Фінляндії, якщо:

 • на території Фінляндії вже проживає член її родини (чоловік/цивільний чоловік (дружина) або неповнолітня дитина);
 • до цього вона вже мешкала у Фінляндії;
 • вона буде працювати або вчитися у Фінляндії впродовж не менше двох років.

Крім того, право на соціальні виплати Kela може бути надано тим особам, які працюють у Фінляндії й отримують не менше 741,75 євро на місяць.

Заяви на отримання соціальних виплат і карток Kela можна подавати за допомогою електронного сервісу OmaKela й спеціальних форм. У цьому разі також знадобиться свідоцтво про переїзд до Фінляндії. Його можна отримати в OmaKela, або скориставшись формою Y 77e (pdf).

Приймальні центри пропонують спеціальні послуги й забезпечують необхідні засоби до існування

Особи, яким було надано тимчасовий захист, можуть залишатися в приймальному центрі й отримувати пропоновані там послуги. Наприклад, їм надається доступ до медичного обслуговування та необхідних соціальних послуг, вони отримують одноразову виплату після прибуття в країну, яка гарантує їм наявність засобів до існування. Вони також можуть самостійно шукати собі житло. Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право працювати на території країни.  

За планування, нагляд і координацію роботи системи приймання біженців відповідає Міграційна служба Фінляндії.

Докладніше


25.3.2022

Ukrainare kan fram till 30.4 avgiftsfritt använda kollektivtrafik mot uppvisande av ukrainskt pass

NTM-centralen i Egentliga Finland och Pargas stad erbjuder ukrainare gratis kollektivtrafik mot uppvisande av giltigt ukrainskt pass fram till slutet av april. Som giltigt dokument godkänns också intyg över tillfälligt omhändertagande av pass utfärdat av polisen, gränsövervakningsmyndigheten eller Migrationsverket.

Genom att erbjuda gratis kollektivtrafik vill Pargas stad visa sitt stöd för ukrainska flyktingar samt underlätta praktiska arrangemang kring inresa till Finland.
 


24.3.2022

Till ukrainska familjer: behöver ditt barn småbarnspedagogik = dagvård? 
Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок?

Hur ansöka om dagvårdsplats/Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок? (pdf)


23.03.2022

Öppen småbarnspedagogik i form av familjecafé för ukrainska familjer

Tid: MÅNDAGAR kl. 9-12 och TORSDAGAR kl. 9-12 fr.o.m. 28.3.2022
Plats: Hyddan, Kyrkoesplanaden 7, 21600 Pargas

Arrangeras i samarbete av småbarnspedagogiken i Pargas stad och ev. luth. församlingarna i Pargas. 

För närmare information kontakta Ann-Christin Nordström, 040 488 5840, ann-christin.nordstrom(at)pargas.fi


Програма дітям дошкільного віку для українських сімей  у вигляді сімейного кафе

Програма розпочинається з 28.03.2022 щопонеділка з 9.00 до 12.00 та щочетверга з 9.00до 12.00 за адресою Hyddan, Kyrkoesplanaden 7, 21600 Pargas.

Проект організовано відділом дошкільної освіти м.Парайнен та лютеранською церквою м.Парайнен.

Детальнішу інформацію можливо  отримати англійською мовою зв'язавшись з Ann-Christin Nordström, 040 488 5840, ann-christin.nordstrom(at)pargas.fi
 


8.3.2022

Info till Ukrainare som kommer till Pargas som privatpersoner / Інформація для Українців, які прибувають до м. Паргас як приватні персони

 • Anmäl dig som asylsökande hos utlänningspolisen i Reso på adressen Nallinkatu 8, tel. 029 544 0501.
 • Sedan hänvisas du till mottagningscentralen i Pansio för att registrera dig, adress Metallgatan 6, Åbo, tel. 02 276 4111. Du behöver uppge din adress om du bor i privat inkvartering.
 • När du registrerat dig är du berättigad till mottagningspeng.
 • Skolbarn anmäls till bildningssekreterare Annemari Bonn, tel. 040 488 5459.

FPA: Rätten till social trygghet för dem som på grund av situationen i Ukraina anländer till Finland

 Pargas stads flyktingkoordinator Gudrun Degerth ger mera info vid behov, tel. 040 488 5950.
 

Інформація для Українців, які прибувають до м. Паргас як приватні персони

 • Зверніться та зареєеструйтесь як біженець у поліції зі справ іноземців у м. Резо (Reso) за адресою Nallinkatu 8, телефон: 029 544 0051
 • Після цього вас спрямують до центру регістрації в м. Пансіо (Pansio), де ви повинні зареєструватися, за адресою Metallgatan 6 Åboб телефон: 02 276 4111. Тут ви маєте надати вашу місцеву адресу, якщо ви перебуваєте в приватному розміщенні.
 • Після цієї регистраціі ви отримуєте право на фінансову підтримку.
 • Для надання навчання для дітей шкільного віку повідомьте  серкетарю з питань освіти Annemari Bonn, телефон: 040 488 5459.

Права на социальное обеспечение лиц, прибывающих в Финляндию в связи с текущей ситуацией в Украине / Права на соціальне забезпечення осіб, які прибувають до Фінляндії у зв'язку з поточною ситуацією в Україні