Länkstig

Prislista

Vattentjänster

Vattentjänster

Aktuellt:

Aluminium i hushållsvattnet i Rosklax

Det har påträffats små mängder aluminium i råvattnet i Rosklax. Aluminiet härstammar från marken. I fråga om aluminiumhalt är kvalitetsrekommendationen för hushållsvatten max 200 μg/l. I Rosklax har halten legat nära denna gräns i varierande mån.

Aluminium i hushållsvattnet kan vara skadligt för dialyspatienter men i övrigt finns det inga bevis på att det skulle vara farligt.

Dejournummer

Pargas 040 569 2622

Skärgården:
Nagu 040 488 5671
Korpo 040 488 5995
Houtskär 040 196 8894

Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Ari Lanne,
tfn 050 596 2640.

Faktureringen och uppgörandet av anslutningsavtal

Ekonomisekreterare Jatta Laine, tfn 040 488 5907 vardagar kl. 9-16 (fre kl. 15) eller vatten@pargas.fi 

Meddela din vattenmätaravläsning

I denna tjänst kan du följa upp vattenförbrukningen på din fastighet, meddela vattenmätarens mätarställning, ändra dina kontaktuppgifter och se dina tidigare vattenfakturor. 

Ansökan om anslutning

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverket

Avtal 

Avtal om bruk av vattentjänster

Prislista

Prislista from 1.1.2021

Slammottagning prislista

Avgifter

Anslutningsavgifter

Allmänna leveransvillkor för Vattentjänstverket


Övriga kontaktuppgifter

 • Vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 488 5919
  Arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket   
   
 • Rörmästare Marco Lindberg, 
  Underhållet av ledningsnätet, nybyggnation och tomtanslutningar. Han kan även kontaktas vid eventuella fel i vattenmätarna
   
 • Driftchef Mika Laaksonen, tfn 044 358 5923
  Skötseln och driften av avloppsreningsverken
   
 • Planeringsbiträde Stefan Kraappa
 • Ledningskartor

Vattenanalyser

Pargas

Pargas

Nagu Finby

Nagu Vikom

Nagu Utgående

Korpo

Houtskär
 

Parametrar för vattenkvaliten i Pargas centrums vattendistributionsområde

 

Mottagningspunkter för slam

Vattentjänstverket vid Pargas stad har tre mottagningspunkter för slam från fastigheters slambrunnar och slutna tankar fr.o.m. 1.1.2020:

 • Norrby reningsverket (i  Pargas) för Pargas och Korpo kommunområden
 • Nagu reningsverket för Nagu kommunområde
 • Houtskär reningsverket för Houtskärs kommunområde

 

Pargas Stad informerar sina kunder om riskhantering 2019