Länkstig

Prislista

Vattentjänster

Vattentjänster

 

Dejournummer 

Vid akuta ärenden vardagar mellan 16.00-07.00 och veckoslut 24h

Pargas 040 569 2622 
Skärgården:
Nagu 040 488 5671
Korpo 040 488 5995
Houtskär 040 196 8894

 

Faktureringen och uppgörandet av anslutningsavtal

Ekonomisekreterare Jatta Laine, 040 488 5907 eller vatten@pargas.fi 

Meddela din vattenmätaravläsning

I denna tjänst kan du följa upp vattenförbrukningen på din fastighet, meddela vattenmätarens mätarställning, ändra dina kontaktuppgifter och se dina vattenfakturor. 

Ansökan om anslutning

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverket

Avtal 

Avtal om bruk av vattentjänster

Prislista

Prislista from 1.1.2021

Slammottagning prislista

Avgifter

Anslutningsavgifter

Allmänna leveransvillkor för Vattentjänstverket


Övriga kontaktuppgifter

 • Vattentjänstchef Marko Rusi,  040 488 5919
  Arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket   
   
 • Rörmästare Marco Lindberg, 050 5962629 eller Ari Lanne, 050 596 2640
  Underhållet av ledningsnätet, nybyggnation och tomtanslutningar. 
 • Driftchef Mika Laaksonen, tfn 044 358 5923
 • Skötseln och driften av avloppsreningsverken
 • Projekt-ingenjör Henrik Roms, 040 488 6061

 

Verksamhetsområden

Verksamhetsområde i kommundelen Nagu

Verksamhetsområde i kommundelen Korpo

Verksamhetsområde i kommundelen Pargas

 

Vattenanalyser

Pargas

Pargas

Nagu Utgående

Nagu Finby

Nagu Vikom

Korpo

Korpo Verkan

Houtskär
 

Parametrar för vattenkvaliten i Pargas centrums vattendistributionsområde

 

Mottagningspunkter för slam

Vattentjänstverket vid Pargas stad har tre mottagningspunkter för slam från fastigheters slambrunnar och slutna tankar fr.o.m. 1.1.2020:

 • Norrby reningsverket (i  Pargas) för Pargas och Korpo kommunområden
 • Nagu reningsverket för Nagu kommunområde
 • Houtskär reningsverket för Houtskärs kommunområde

 

Pargas Stad informerar sina kunder om riskhantering 2019