Länkstig

Prislista

Vattentjänster

Vattentjänster

 

Dejournummer 

Vid akuta ärenden vardagar mellan 16.00-07.00 och veckoslut 24h

Pargas 040 569 2622 
Skärgården:
Nagu 040 488 5671
Korpo 040 488 5995
Houtskär 040 196 8894

Frågor kring fakturor, uppgörandet av anslutningsavtal och bruksavtal

Kontakta ekonomisekreterare Jatta Laine, 040 488 5907 eller  vatten@pargas.fi 

 

Övriga kontaktuppgifter

Vattentjänstchef Marko Rusi,  040 488 5919
Arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket   

Ingenjör Henrik Roms, 040 488 6061, nybyggnationer, rörkartor, utlåtande av anslutningspunkt och tomtanslutningar

Rörmästare Marco Lindberg, 050 596 2629, underhåll av ledningsnätet

Driftchef Mika Laaksonen, 044 358 5923, Skötsel och driften av avloppsreningsverken

 

Meddela din vattenmätaravläsning

I denna tjänst kan du följa upp vattenförbrukningen på din fastighet, meddela vattenmätarens mätarställning, ändra dina kontaktuppgifter och se dina vattenfakturor. 

Ansökan om anslutning

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverket

Avtal 

Avtal om bruk av vattentjänster

Prislista

Prislista from 1.3.2022

Prislista from 1.3.2023

Slammottagning prislista 2022

Slammottagnings prislista 2023

Avgifter

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter 2023

Information om väsentliga ändringar 1.4.2022 Vattentjänstverkets leveransvillkor

Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor from 1.4.2022


Verksamhetsområden

Verksamhetsområde i kommundelen Nagu

Verksamhetsområde i kommundelen Korpo

Verksamhetsområde i kommundelen Pargas

 

Ansökan om befrielse från anslutningskyldigheten till vattenledning eller avlopp

Ansökningsblankett
Anvisning

 

Vattenanalyser

Pargas

Pargas Hälsovårdscentral

Nagu Parkvägen 

Nagu Klockstapelgränd

Nagu

Nagu Framnäs

Korpo

Korpo Verkan

Korpo Skolan Verkanvägen

Houtskär

Houtskär Riggosvägen
 

Parametrar för vattenkvaliten i Pargas centrums vattendistributionsområde

 

Mottagningspunkter för slam

Vattentjänstverket vid Pargas stad har tre mottagningspunkter för slam från fastigheters slambrunnar och slutna tankar fr.o.m. 1.1.2020:

  • Norrby reningsverket (i  Pargas) för Pargas och Korpo kommunområden
  • Nagu reningsverket för Nagu kommunområde
  • Houtskär reningsverket för Houtskärs kommunområde

 

Pargas Stad informerar sina kunder om riskhantering 2019