Föreningar och Understöd

Föreningar och Understöd

På sidan hittar du:

  • Blanketter och information om verksamhetsunderstöd och projektbidrag 2021
  • Register över aktiva föreningar i Pargas samt formulär för föreningar att anmäla sig eller uppdatera info till registret.

 

Aktuella understöd kultur, idrott , ungdom

Aktuella understöd
 

UNDERSTÖD FÖR KULTUR-, UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET

Kulturverksamhet

  • Evenemangs och projektunderstöd kan sökas 4-31.1.2021

OBS! Beskriv hur evenemanget/projektet genomförs vid eventuella restriktioner.

  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2021


Barn- och ungdomsverksamhet

  • Evenemangs och projektunderstöd kan sökas 4-31.1.2021

OBS! Beskriv hur evenemanget/projektet genomförs vid eventuella restriktioner.

  • Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2021


Idrottsverksamhet

  • Verksamhetsunderstöd kan sökas 1-31.3.2021

Anvisningar för understöden finns på respektive understöds sida i länkarna nedan. Understöden söks med särskild blankett (länk nedan) och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Ansökan riktas till Pargas stad – kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post kultur@pargas.fi


 

Blanketter

Innehållspublicerare

Understöd Kultur

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, kultur.


 

Understöd Idrott

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt special- hyres och tränarunderstöd, idrott.


 

Understöd Barn och ungdom

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, barn och ungdom.


 

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Innehållspublicerare

Föreningar

Register över lokala föreningar.


 

Föreningsformulär

Registrera eller uppdatera föreningens uppgifter.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd