Föreningar och Understöd

Föreningar och Understöd

På sidan hittar du:

  • Blanketter och information om verksamhetsunderstöd och projektbidrag 2020
  • Register över aktiva föreningar i Pargas samt formulär för föreningar att anmäla sig eller uppdatera info till registret.

 

Aktuella understöd kultur, idrott , ungdom

Aktuella understöd:
 

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

för tiden 1.9.2019–31.8.2020

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om

1) specialunderstöd

2) hyresbidrag

senast söndagen den 4.10.2020.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida www.pargas.fi/understod-idrott.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.


Kulturnämnden/Idrott
8.9.202


 

Blanketter

Innehållspublicerare

Understöd Kultur

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, kultur.


 

Understöd Idrott

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt special- hyres och tränarunderstöd, idrott.


 

Understöd Barn och ungdom

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, barn och ungdom.


 

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Innehållspublicerare

Föreningar

Register över lokala föreningar.


 

Föreningsformulär

Registrera eller uppdatera föreningens uppgifter.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd