Länkstig

Påverkansorgan och kommittéer

Påverkansorgan och kommittéer

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

 • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
 • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge  utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådets medlemmar 2023-2025:

Nina Bäckström, ordförande
Christian Andersson, vice ordförande
Ulla Alstrand
Elina Lehtilä
Regina Lindman-Korpi
Mats Nordström
Marianna Stolzmann

sekreterare: Åsa Knuts asa.knuts@pargas.fi

Protokoll

Presentation av rådet för personer med funktionsnedsättning (pdf)Äldrerådet

Stadsstyrelsen utser äldrerådet. Äldrerådet i Pargas är ett samarbetsorgan för pensionärsföreningar och intresseorganisationer för krigsveteraner och -invalider. 

Äldrerådets uppgift är att

 • Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.
 • Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller den äldre befolkningen, ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för den äldre befolkningen innan ärendena går till beslutsfattande.

Äldrerådet kan kontaktas i frågor som berör de äldre.

Rådets medlemmar 2023-2025:

Widar Nyberg, ordförande
Markku Salonen, vice ordförande
Ann Planting
Inger Björklund
Clara Kronqvist-Sundström
Marita Jansson
Leif Ginman
Inger Karlsson
Annika Brunnsberg
Yngve Lindqvist
Bertil Åkerfelt

sekreterare: Åsa Knuts, asa.knuts@pargas.fi

Protokoll


Ungdomsfullmäktige
 

PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSPLAN 2023-2024

 1. Hälsa hos ungdomar
  Ungdomsfullmäktige vill jobba för att ungdomar får information om mental hälsa, förebyggande arbete och information om var och hur man kan få hjälp.
 2. Trafiksäkerhet och lokaltrafik
  Ungdomsfullmäktige vill påverka och förbättra lokaltrafiken, speciellt bussarnas tidtabeller. Unga är mera beroende av kollektivtrafiken och att det går bussar regelbundet. Ungdomsfullmäktige vill vara med och ta fram förbättringar för trafiksäkerhet (cykelvägar, gatubelysning, trafikljus, farliga ställen att röra sig).
 3. Mötesplatser för unga
  Ungdomsfullmäktige vill hitta nya platser där unga kan få vara och hänga, där det är okej att få vara. Utomhus bänkar och när det blir kallt ute, flera inomhus utrymmen.
  Händelser och evenemang som ungdomar verkligen skulle delta i.
 4. Skolan
  Skolan är en stor del av den ungas tid. Skolmiljön skall vara så att man trivs (rastutrymmen, färger, regler), mår bra (skolmat, utevistelse, tryggt) och utrymmena skall vara fungerande. Ungdomsfullmäktige vill jobba med frågor som är gemensamma i alla skolor och även lyfta fram skolspecifika problem och lösningar. 

Medlemmarna 2023-2025:

Nosipho Bahne, Axxell (Pargas) , ordförande
Casimir Rajakangas, Ulkosaariston koulu  
Alecia Olsson, Paraistenseudun koulu           
Ellen Kumlander, Paraistenseudun koulu      
Leo Waldén, Sarlinska skolan                         
Vilma Rantapaju, Sarlinska skolan 
Matilda Ström, Pargas svenska gymnasium   
Kerttu Leppäkoski, Paraisten lukio  
Ina Pohjakallio, Kyrkbackens skola  
Fanny Björklund, Iniö skola        
Thea Bäckman, Skärgårdshavets skola    
                           

Sekreterare: Dahlén Tove, fritidssekreterare, tove.dahlen@pargsa.fi

Protokoll


Välmåendekommitté

 

Kommitténs uppdrag och mål är att

 • främja de mål som definierats i stadens strategi gällande hälsa och välmående
 • främja utvecklandet av sysselsättning och integrering av nyinflyttade
 • främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för de föreningar och organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet
 • aktivt delta i beredningen och uppföljningen av välfärdsplanen och välfärdsberättelsen
 • samarbeta med påverkansorganen.

Pargas stads välmåendekommitté
Jeanette Laaksonen, ordförande
Eeva Bergman, viceorförande
Svante Karlsson
Fredrika Sihvonen
Conny Granqvist
Merja Fredriksson
Sverker Engström
Mika Wallin
Aki Sahlgren
Mikaela Luoma
Carita Henriksson

Som sekreterare fungerar projektkoordinatorn för välfärdsfrågor Pia Hotanen.

PM 3.4.2023

PM 2.5.2023

PM 13.6.2023

PM 22.8.2023

PM 5.9.2023

PM 31.10.2023

PM 28.11.2023

PM 14.2.2024

PM 26.3.2024

PM 16.5.2024