Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

- Ranta-asemakaava tilalle Trollkobben 1:47 Nauvon Borstössa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava kiinteistölle Stora Börsskär 1:35 Korppoon Lempersjössä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos merkkienselityksineen

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava ja muutos Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaavaan osalle tilasta Sattmark 1:43 sekä osalle yhteisestä vesialueesta Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 Paraisten Lofsdalissa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Projektin muu valmisteluaineisto:

Kaavaluonnos merkkienselityksineen

Alustava kaavaselostusluonnos

Otteita voimassa olevista kaavoista

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava tiloille Svansång 1:53 ja Lovart och Le 1:54 sekä osille tilasta Södergrannas 1:55 Korppoon Österskärissä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ranta-asemakaavan alustava luonnos

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava kahdelle erilliselle osalle tilasta Svens Norrstrand 3:60 Korppoon Wattkastissa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ranta-asemakaavan alustava luonnos, osa 1

Ranta-asemakaavan alustava luonnos, osa 2

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.6-13.7.2019:

Kaavaehdotus merkkienselityksineen, osa 1

Kaavaehdotus merkkienselityksineen, osa 2

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

-----------------------------------------------------------------------------------------------