Korpo Storskogen

KORPO STORSKOGEN

KORPO STORSKOGEN

Det finns två lediga tomter till salu i Storskogen i Korpo.
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Storskogen 1:354 1 440m² 6 000€ 4,17€ 300€
Storskogen 1:355 1 790m² 7 500€ 4,19€ 375€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724