KORPO STORSKOGEN

KORPO STORSKOGEN

Det finns två lediga tomter till salu i Storskogen i Korpo.

Bygg- och miljönämnden beslöt 17.04.2024 om en kampanj där försäljningspriserna på tomter, vilka varit till salu under längre tid än 5 år och vilka reserverats från 01.04.2024 fram till 31.12.24, säljs till ett 20% nedsatt pris. Samtidigt beslöt man att i fall där försäljningspriset nedsatt med 20% understiger prisgaffeln, säljs tomterna enligt den lägsta prisgaffeln för området.
Vid arrende utgår man från det nedsatta försäljningspriset.
2024 Kampanjpris
Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra 2024 Kampanjpris
Storskogen 1:354 1 440m² 6 000€ 4,17€ 300€           5 760€
Storskogen 1:355 1 790m² 7 500€ 4,19€ 375€           7 160€Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen via kartlänken ovan.


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724