NAGU HEMSUNDET

NAGU HEMSUNDET

Bostadsområde ca 3 km från centrum av Nagu kommunområde.
Området ligger i närheten av havet.

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Nagu Hemsundet 264:2 1 842m² 40 000€ 21,72€ 2 000€
Nagu Hemsundet 264:3 1 834m² 43 000€ 23,45€ 2 150€
Nagu Hemsundet 265:1 1 824m² 40 000€ 21,93€ 2 000€
Nagu Hemsundet 265:2 1 631m² 31 000€ 19,01€ 1 550€
Nagu Hemsundet 265:4 1 589m² 42 000€ 26,43€ 2 100€
Nagu Hemsundet 265:5 1 827m² 40 000€ 21,89€ 2 000€
Nagu Hemsundet 265:6 1 788m² 38 000€ 21,52€ 1 900€
Nagu Hemsundet 266:2 1 702m² 41 000€ 24,09€ 2 050€
Nagu Hemsundet 266:3 1 635m² 40 000€ 24,46€ 2 000€
Nagu Hemsundet 266:4 1 526m² 29 000€ 19,00€ 1 450€
Nagu Hemsundet 268:1 1 809m² 40 000€ 22,11€ 2 000€
Nagu Hemsundet 268:2 1 744m² 42 000€ 24,08€ 2 100€
Nagu Hemsundet 269:3 1 948m² 26 000€ 13,37€ 1 300€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724