NAGU HEMSUNDET

NAGU HEMSUNDET

Bostadsområde ca 3 km från centrum av Nagu kommunområde.
Området ligger i närheten av havet.

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris
med bryggplats
Försäljningspris
utan bryggplats
 
Årshyra
Nagu Hemsundet 264:2 1 842m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:1 1 824m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:4 1 589m² 42 000€ 39 666,67€ 1 983,33€
Nagu Hemsundet 265:5 1 827m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 265:6 1 788m² 38 000€ 35 666,67€ 1 783,33€
Nagu Hemsundet 266:2 1 702m² 41 000€ 38 666,67€ 1 933,33€
Nagu Hemsundet 266:3 1 635m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 266:4 1 526m² 29 000€ 26 666,67€ 1 333,33€
Nagu Hemsundet 268:1 1 809m² 40 000€ 37 666,67€ 1 883,33€
Nagu Hemsundet 268:2 1 744m² 42 000€ 39 666,67€ 1 983,33€
Nagu Hemsundet 269:3 1 948m² 26 000€ 23 666,67€ 1 183,33€

 

För tillfället kan man reservera tomt endast utan båtplats.

Samtliga båtplatser är reserverade !

 

Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724