NAGU HEMSUNDET

NAGU HEMSUNDET


Pargas stad har egnahemstomter till salu på det vackra området i Hemsundet i Nagu kommundel.
Tomterna är belägna i omedelbar närhet till havet, ca 3 kilometer från Nagu centrum.

Hur skulle du pendla till jobbet eller ta dig till dina hobbyer härifrån?
Vill du se restider och avstånd från den här destinationen till de platser som är viktiga för dig med det resesätt du väljer? Din plats kan vara din arbetsplats, skola eller till och med din mormors hus. 
Lägg till de platser som är viktiga för dig via Etuovi.com  här »

Bygg- och miljönämnden beslöt 17.04.2024 om en kampanj där försäljningspriserna på tomter, vilka varit till salu under längre tid än 5 år och vilka reserverats från 01.04.2024 fram till 31.12.24, säljs till ett 20% nedsatt pris. Samtidigt beslöt man att i fall där försäljningspriset nedsatt med 20% understiger prisgaffeln, säljs tomterna enligt den lägsta prisgaffeln för området.
Vid arrende utgår man från det nedsatta försäljningspriset.
2024 Kampanjpris
Tomt Areal Försäljningspris  Årshyra 2024 Kampanjpris
Nagu Hemsundet 264-2 1 842m² 37 666,67€ 1 883,33€           30 134€
Nagu Hemsundet 265-1 1 824m² 37 666,67€ 1 883,33€           30 133€
Nagu Hemsundet 265-4 1 589m² 39 666,67€ 1 983,33€           31 733€
Nagu Hemsundet 265-5 1 827m² 37 666,67€ 1 883,33€           30 133€
Nagu Hemsundet 265-6 1 788m² 35 666,67€ 1 783,33€           28 533€
Nagu Hemsundet 266-2 1 702m² 38 666,67€ 1 933,33€           30 933€
Nagu Hemsundet 266-4 1 526m² 26 666,67€ 1 333,33€           21 333€
Nagu Hemsundet 268-1 1 809m² 37 666,67€ 1 883,33€           30 133€
Nagu Hemsundet 269-3 1 948m² 23 666,67€ 1 183,33€           23 376€Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen du kan öppna från kartan ovan.


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724