NAGU KÄRRHAGEN

NAGU KÄRRHAGEN

Bostadsområde i centrum av Nagu kommunområde med nära till service.

Bygg- och miljönämnden beslöt 17.04.2024 om en kampanj där försäljningspriserna på tomter, vilka varit till salu under längre tid än 5 år och vilka reserverats från 01.04.2024 fram till 31.12.24, säljs till ett 20% nedsatt pris. Samtidigt beslöt man att i fall där försäljningspriset nedsatt med 20% understiger prisgaffeln, säljs tomterna enligt den lägsta prisgaffeln för området.
Vid arrende utgår man från det nedsatta försäljningspriset.
2024 Kampanjpris
Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra 2024 Kampanjpris
Nagu Kärrhagen 6:171 1 644m² 20 000€ 12,17€ 1 000€           19 728€Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen via kartlänken ovan.


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724