NAGU KÄRRHAGEN

NAGU KÄRRHAGEN

Bostadsområde i centrum av Nagu kommunområde med nära till service.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Nagu Kärrhagen 6:168 1 507m² 19 000€ 12,61€ 950€
Nagu Kärrhagen 6:171 1 644m² 20 000€ 12,17€ 1 000€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724