HOUTSKÄR NÄSBY

HOUTSKÄR NÄSBY

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och bestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
445-665-2-63 1 678m² 7 000€ 4,17€ 350€
445-665-2-64 1 723m² 7 000€ 4,06€ 350€
445-665-2-65 1 895m² 8 000€ 4,22€ 400€
445-665-2-69 1 377m² 6 500€ 4,72€ 325€

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724