KORPO NÄSET

KORPO NÄSET

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och bestämmelserna.

Tomt Areal Försäljningspris €/m² Årshyra
Korpo Näset 1:468 1 730m² 10 000€ 5,78€ 500€
Korpo Näset 1:476 1 844m² 11 000€ 5,97€ 550€
Korpo Näset 1:477 1 367m² 8 000€ 5,85€ 400€
Korpo Näset 1:478 1 203m² 7 000€ 5,82€ 350€
Korpo Näset 1:479 1 678m² 9 000€ 5,36€ 450€
Korpo Näset 1:480 1 353m² 9 000€ 6,65€ 450€
Korpo Näset 1:481 1 225m² 9 000€ 7,34€ 450€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724