PARGAS LJUSUDDA

PARGAS LJUSUDDAMitt i förtjusande skärgårdsnatur
Det nya havsnära bostadsområdet i Ljusudda lockar barnfamiljer. I området finns både bergs-, skogs- och åkertomter av varierande storlekar samt möjlighet till en båtplats. I Ljusudda bor du nära naturen och nära service. Avståndet till Pargas centrum är cirka fyra kilometer.


NYA TOMTER !

14 st nya småhustomter (de gula) och 1 radhustomt läggs ut till försäljning.
DE NYA TOMTERNA HITTAR DU HÄR !


Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av följande detaljplaner och bestämmelser för Ljusudda stadsdel:
Detaljplan 24.04.2007
Detaljplan 07.09.2010
Detaljplan 12.11.2013

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra
Ljusudda -10-3 38 000€ 2 044m² 18,59€ 1 900€
Ljusudda -10-4 30 000€ 1 703m² 17,62€ 1 500€
Ljusudda -10-5 33 000€ 1 390m² 23,74€ 1 650€
Ljusudda-12-4 52 000€ 1 856m² 28,01€ 2 600€
Ljusudda-16-4 31 500€ 1 200m² 26,25€ 1 575€
Ljusudda -18-3 36 500€ 1 320m² 27,65€ 1 825€
Ljusudda -20-2 34 000€ 1 250m² 27,20€ 1 700€
Ljusudda -20-5 32 000€ 1 310m² 24,43€ 1 600€


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724