PARGAS PJUKALA

PARGAS PJUKALA

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna:
Kvarter 5
Kvarter 22

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra
Pjukala -5-1 10 000€ 833m² 12,00€ 500€
Pjukala -5-5 13 000€ 1 045m² 12,44€ 650€
Pjukala -22-1 20 000€ 1 244m² 16,08€ 1 000€
Pjukala -22-8 25 000€ 1 480m² 16,89€ 1 250€

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724