PARGAS SOLBÅGEN

PARGAS SOLBÅGEN


Bostadsområdet Solbågen, som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden, kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till stadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra Byggrätt
Kyrksundsstranden -5-21 31 500€ 616m² 51,14€ 1 575€ 220+40Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen via kartlänken ovan.
Anvisningar för byggare - Kyrksundsstranden


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724