Brava Lärcenter

Brava Lärcenter

Det nya lärcentret i Pargas - Brava Lärcenter


Det nya lärcentret i Pargas - Brava Lärcenter

  • Ett tvåspråkigt campus som innefattar Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu samt Axxell
  • Lärcentret satsar på tvåspråkigheten genom samarbete skolorna emellan
  • Byggnaden består av ett nybygge som kombineras med en sanerad del 
  • Campusområdet med grönområden uppmuntrar till motion och samvaro
  • Byggnaden ska stå klar i sommaren 2023 inför skolstarten i augusti
  • Hela campuset med uteområden beräknas vara klart under år 2024
  • I samband med lärcentret byggs även en ny motionshall

Externa bokningar av utrymmen i Brava

För tillfället tar vi inte emot bokningar av utrymmen från företag eller privatpersoner i lärcentret Brava. Vi ser över situationen på nytt i början av 2024.

Frågor kring utrymmen och bokningar i Brava riktas till IT-vaktmästare Karoliina Skarp, karoliina.skarp[at]pargas.fi.


Foton från området:

 

Brava Lärcenter sisältö

Vad är lärcentret Brava?


Det kreativa lärcentret Brava är ett nytt, högklassigt skolcampus som inspirerar till kreativitet. Lärcentret byggs i Pargas. I anslutning till Brava byggs också en ny idrottshall.
 

Var ligger Brava?


Lärcentret Brava ligger i Pargas centrum, på adressen Skolgatan 16.


Vilka verksamheter finns i lärcentret Brava?


Det nya lärcentret är tvåspråkigt, där finns både det svenska och finska gymnasiet (Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio), båda högstadieskolorna (Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu) och Axxell. I Brava erbjuds mångsidig utbildning på andra stadiet för både unga och vuxna.


Vad skiljer Brava från ett s.k. traditionellt skolhus?

Bild på kreativitetscenter, insidan

Lärcentret Brava är en kombination av gammalt och nytt, av utrymmeslösningar som stödjer nya verksamhetssätt och som är bundna till skolornas egna verksamheter. Lokalerna används till stor del gemensamt av skolorna, men eleverna har egna s.k. hembon.

Målet med det kreativa lärcentret är att skapa en inspirerande lärmiljö, stödja samarbete och gemenskap mellan de olika användargrupperna och möjliggöra en levande tvåspråkighet. Och det allra viktigaste är så klart välmående användare!


Vem är det som fattar besluten om planering och byggande?


Planeringen har utgått från pedagogiska utgångspunkter. Den pedagogiska gruppen har gett utgångsfakta för byggandet, planeringen leds av en projektchef, projektet fortskrider under uppföljning av en styrgrupp och besluten godkänns av sektionen för tekniska stödtjänster och bildningsnämnden.

ORGANISATIONSSCHEMA

Vem ansvarar för planeringen?

arkitekt SAFA Mikko Uotila

Huvudarkitekten för projektet är arkitekt SAFA Mikko Uotila. Uotila har varit huvudprojekterare i många skolprojekt, bland annat i Raumo, S:t Karins och Åbo.

Enligt Uotila har lärcentret Brava planerats med fokus på dagens pedagogik och sociala arbetssätt. I de nya läroplanerna utnyttjas bland annat kompanjon- och teamlärarskap och lärarnas kunskaper och färdigheter fås på detta sätt bättre till elevernas förfogande och nytta.

- Genom arkitektoniska medel kan Brava erbjuda en stimulerande verksamhetsmiljö. Man har valt att bygga lärcentret i en kompakt form som samlas runt ett kärnutrymme. Byggnaden ska vara lätt att närma sig från flera håll och därför vill man undvika långa flygelformade byggnadsdelar som skapar skuggiga ställen och utomhusutrymmen som är svåra att övervaka, konstaterar Uotila.

- Lärandet ses i dagens skola ur elevens synvinkel och som en process som äger rum i olika miljöer. Huvudvikten ligger därmed vid planeringen av studieprocesserna och stödjandet av dem i stället för vid planeringen av undervisningstimmarna. Studierna är utforskande, aktiva, inkluderande och samarbetsinriktade. De öppna utrymmena är gemensamma för alla, hemtrevliga och fulla av stimulerande intryck. I alla de över femtio skolor som jag har planerat under trettio år har åtminstone vissa utrymmeslösningar med öppen lärmiljö ingått. Vi önskar att såväl barnen som vuxna i skolan får positiva lärupplevelser i och med det nya lärcentret Brava, säger Uotila glatt.

Vem bygger lärcentret Brava?


Byggherre
Pargas stad 

Byggentreprenör
YIT Suomi Oy

Byggherrekonsult och övervakning
Granlund Turku Oy

Arkitekt och huvudplanerare
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy

Konstruktionsplanering
A-insinöörit Suunnittelu Oy

VVS-planering
Grandlund Turku Oy

Elplanering
Sähköinsinööritoimisto Karawatski Oy

Geoplanering
Ramboll Finland Oy

Fuktkoordinator
KipeCon Oy

Brandsäkerhetsplanering
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Akustikplanering
A-insinöörit Suunnittelu Oy

Inredningsarkitekt
Sisustusarkkitehtitoimisto KM Interiors Oy

Ventilationsentreprenör
Are Oy

Rörentreprenör
Ilmatuote Oy

Elentreprenör
Sähkö Oy Turku

Entreprenör för byggnadsautomation
Schneider Electric Finland Oy

Solpanelsleverantör 
Solnet Finland Oy


--------------

AXXELL

Byggherre
Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter

Arkitekt och huvudplanerare
Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy


När färdigställs lärcentret Brava? 

Undervisningen börjar i augusti 2023 och utomhusområdena färdigställs år 2024.

 

Ritningar

Situationsplan 7.6.2021 med ändring Q 9.5.2023 (PAR-P1)

Fasad 1, 7.6.2021 med ändring J 5.9.2022 (PAR-P7)

Fasad 2, 7.6.2021 med ändring O 3.5.2023 (PAR-P8)

Gårdsplansritning 7.6.2021 med ändring P 17.4.2023 ( PAR-D6)


Den nya idrottshallen

Vi vill skapa ett nätverk av aktivitets- och mötesplatser
 

En idrottshall i den omedelbara närheten av lärcentret Brava och övriga befintliga skolor, tillsammans med skolgårdar planerade för rörelse, kommer att skapa en attraktiv helhet med många möjligheter för idrott och motion, såväl utomhus som inomhus.

Det är meningen att byggandet av en ny idrottshall ska börja hösten 2023, eftersom statsunderstöd inte beviljades i maj 2022. Den nya hallen byggs invid nuvarande PIUG-hallen. Som byggherre fungerar PIUG Ab. Idrottshallen ska vara klar att tas i användning hösten 2024.

Området kommer förutom att uppfylla lokalbefolkningens behov, även att locka användare längre ifrån och bli ett kännetecken för Pargas stad.

Projektgrupp för idrottshallens investeringsprojekt

Stefan Lindström, ordförande
Sven Sjöström, projektchef
Jonas Nylund, stadens representant
Seppo Pihl, stadens representant
Christa Andersson, bildningen
Jessica Ranta-aho, föreningarnas representant
Mikael Enberg, vd PIUG

Aktuellt och tidtabell
*arkitektplanering är klar
*placering invid PIUG
*projektplan inkl. kostnadsberäkningar blev klara i september 2021 och granskas i slutet av år 2022
*presentation av projektet och tekniska planer för ministeriet september–oktober
*ansökan för statsstöd inlämnas 12/2022
*bygglov inlämnas våren 2023
*beslut om statsstöd 04/2023
*byggstart 08/2023
*byggnaden tas i bruk hösten 2024