Innehållspublicerare

null Lärcentrets elevkårsstyrelser planerade det framtida tvåspråkiga samarbetet
23.12.2022
Veckan före jul träffades det framtida lärcentrets elevkårer i samarbetsanda i Axxells lokaler. Dagens samtalsämnen var det framtida lärcentrets tvåspråkighet, olika samarbetsformer och trivselfrågor.


Lärcentrets användare är Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu, Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio och Axxell. Under elevkårsstyrelsernas gemensamma möte diskuterade elever och studerande under ledning av Sarlinska skolans elevkårs handledande lärare Jeanette Laaksonen och skolhandledare Jessica Sjöholm om vad det tvåspråkiga samarbetet i praktiken innebär. För många betyder en fungerande tvåspråkighet att både finska och svenska kan användas i alla situationer. Tvåspråkigheten ger enligt eleverna bredare möjligheter att kommunicera med andra.


Elevkårerna funderade på i vilka situationer man kommer att tala det egna skolspråket. På de egna lektioner talar man naturligtvis det egna undervisningsspråket, men i övrigt är det enligt eleverna bra att kunna välja språk efter humör och behov. Särskilt viktigt är att man kan tala sitt modersmål med hälsovårdaren.

Engelska språket eller tolk som hjälp i knepiga situationer?


Eleverna funderade på om det ibland kan behövas direkt översättning, det vill säga en tolk som som hjälp i knepigare situationer. Exempel på sådana är olika konfliktsituationer, viktiga möten eller situationer där man inte förstår den andras språk tillräckligt bra. I viktiga diskussioner bör risken för missförstånd minimeras. En tvåspråkig lärare kunde också fungera som tolk, men i situationer där sekretess är viktigt, till exempel i frågor som rör ens hälsa eller studier, föreslog elevkåren för Paraisten lukio att man kunde använda en extern tolk. Också personal kan behöva översättningshjälp av en tolk eller en tvåspråkig kollega. Som ett alternativ diskuterades att ändra samtalsspråket till engelska i situationer där den andra partens modersmål inte förstås tillräckligt bra – men snart kom man fram till att denna praxis inte skulle främja tvåspråkigheten.


Utöver existerande elevkårer planeras en gemensam elevkår


Varje skola i lärcentret kommer även i fortsättningen att ha sin egna och viktiga elevkår. Utöver detta planeras en gemensam elevkår som sammanträder ett par gånger om året. Varje läroanstalts studentkår kunde välja tre medlemmar till representanter för denna uppgift.

Enligt eleverna kunde man ordna mångsidigt samarbete och evenemang, så som:


- fotbollsturneringar

- teaterbesök och andra kulturaktiviteter

- gemensamma klubbar

- självständighetsdagsfester

- gemensamma temadagar i gymnasiet

- gemensamma lektioner i konstämnen, idrott och fördjupade kurser

- kioskverksamhet


Eleverna hoppades att jul- och vårfester, liksom balar och utflykter skulle ordnas endast med den egna skolan.
Trivsel med hjälp av bekväma möbler och nedskräpningsförbud


Både personal och elevkårer vill satsa på trivseln i lärcentret. Alla kan delta i att upprätthålla trivseln genom att plocka med sig sitt skräp och hålla rent i lokalerna. På elevkårernas möte efterlyste eleverna tydliga regler för ordning och reda, och reglerna ska vara lika för alla. Eleverna funderade också huruvida det borde finnas hårdare straff för nedskräpning eller om det kanske skulle vara mer effektivt att uppmuntra till icke-nedskräpning genom olika projekt eller aktiviteter.


Överlag önskade sig eleverna bekväma soffgrupper, färgglad inredning, mellanmåls- och läskautomater samt kioskverksamhet. Dessutom önskade eleverna sig skolspecifika områden, och gymnasieeleverna önskade att de får behålla en våning för sig själva, bland annat så att det verkligen känns som att man byter skola då man börjar i gymnasiet.


Elevkårerna såg det tvåspråkiga samarbetet som något viktigt och som man bör satsa på. Detta samarbete är redan på gång inför flytten till den nya skolbyggnaden i augusti 2023.


Jeanette Laaksonen är glad över elevkårernas aktivitet:

­
– Jag tycker att det är viktigt och bra att eleverna kommer fram med sina åsikter. Innan det här mötet hade alla elevkårsstyrelser funderat och diskuterat frågorna som idag behandlades. Dessutom är det fint att eleverna själva kommer med helt konkreta förslag gällande verksamheten och hur de vill ha det, gällande till exempel kioskverksamhet och evenemang. Idag fick vi igen se hur duktiga elever och studerande vi har!