Innehållspublicerare

null Lärcentrets moderna uteplatser erbjuder aktivitet och rekreation
12.09.2022


 

Det kommande lärcentrets mångsidiga uteplatser utformas för både rastvistelse och undervisning. Det moderna och gröna gårdsområdet uppmuntrar elever till att röra på sig och koppla av bland planteringar och nyttoväxter.

 

Elever som cyklar till skolan får enkelt sin hoj i en ställning eller under tak, eftersom det planeras gott om parkeringsutrymme för cyklar på gården. Mopedister får ett eget parkeringsområde i hörnet av Skärgårdsvägen och Skolgatan.
 

På lärcentrets innergård byggs ett område som uppmuntrar till motion. Där hittas en så kallad multiarena med korgbollsställningar samt ett utegym. För fotboll anläggs ett konstgräsplan med sand, medan två bordtennisbord bjuder in till tuffa rastmatcher.

 
En amfiteater med kring 90 sittplatser kan användas för undervisning, och varför inte olika former av uppvisningar. Kring amfiteatern planteras buskar och sittplatsens form upprepas i den bågformade raden av bänkar mittemot. I området mellan dessa anläggs jätteschackrutor samt hopprutor.

 


 

 

Utöver anläggandet av motionsplatser blir det rikligt av grönbygge på gårdsområdet. Lärcentrets tomt ramas in av gräsytor med buskplanteringar. Därtill anläggs en trädgård med traditionella nyttoväxter – här ska planteras jordgubbar, buskblåbär och bärbuskar. Skolträdgården utgör en alldeles egen lärmiljö som ökar känslan av gemenskap då eleverna är med och tar hand om växterna och samtidigt följer årets kretslopp. I odlingslådor kan elever och lärare odla örter och grönsaker – kanske uppenbarar de sig senare på tallriken under lektioner i huslig ekonomi! Solrosorna, de ettåriga blommorna och klätterväxterna som odlas tillsammans med nyttoväxterna erbjuder fröjd för ögat och uppfriskning för sinnena mellan lektioner.

 

 

 


Enligt biologilärare Riina Varjovuori vid Paraistenseudun koulu uppmuntrar odlandet till att tänka bredare på hållbar utveckling:

 

– Nyttoväxtodlingen kombinerar målsättningarna i grundutbildningens biologiundervisning genom att öka elevernas kunskap om naturen med hjälp av funktionellt lärande. Erfarenhetsbaserat och upplevelsebaserat lärande väcker lärglädjen och vägleder eleverna mot en hållbar livsstil med förståelse för vårt globala ansvar.