Innehållspublicerare

null Pargas nya lärcenter har fått sitt namn!
03.03.2023

BRAVA LÄRCENTER

 

Det nya lärcentret i Pargas är ett tvåspråkigt campus som innefattar Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio, Sarlinska skolan, Paraistenseudun koulu samt Axxell. I samband med lärcentret byggs även en ny motionshall. Lärcentret satsar på tvåspråkigheten genom samarbete skolorna emellan, och det grönskande campusområdet uppmuntrar till motion och gemensam samvaro mellan lektionerna.

Lärcentret är en kombination av gammalt och nytt, av utrymmeslösningar som stödjer nya verksamhetssätt och som är bundna till skolornas egna verksamheter. Lokalerna används till stor del gemensamt av skolorna, men eleverna har egna s.k. hembon.


Målet med det kreativa lärcentret är att skapa en inspirerande lärmiljö, stödja samarbete och gemenskap mellan de olika användargrupperna och möjliggöra en levande tvåspråkighet. Och det allra viktigaste är så klart välmående användare!

Byggnaden ska stå klar i maj 2023 inför skolstarten i augusti. Hela campuset med uteområden beräknas vara klart under år 2024. Campuset finns i Pargas centrum, på adressen Skolgatan 16.

 

Namnet på det nya lärcentret söktes i slutet av 2022 med hjälp av en namntävling. Totalt kom det in 43 namnförslag. Med hjälp av en öppen namntävling var man ute efter ett namn som speglar det moderna och tvåspråkiga campuset. Namnet skulle vara tillräckligt kort, och det skulle fungera både på svenska och finska - antingen som en välfungerande översättning eller så att namnet är identiskt på båda språken. I arbetsgruppen för att ta fram namnet fanns representanter för Pargas stad, beslutsfattare samt elever. Arbetsgruppen gick noggrant igenom alla inkomna alternativ, och alla var eniga,

namnet på det nya lärcentret är Brava Lärcenter.

 

Namnförslaget lämnades in av pargasbon Linda Niininen, som kommenterade förslaget så här: "Bravas synonymer är modig, vågad, galant, kapabel, pigg, anständig, skicklig, bra. Alla dessa ord beskriver en fin byggnad och dess elever. Ett kort och koncist namn, och definitivt modernt”.

Till näst kommer det visuella utseendet på Brava att planeras. Under våren kommer eleverna ha möjligheten att påverka utseendet på Bravas logotyp med hjälp av en omröstning i skolan.

 

Mer information:

Katriina Sulonen - utbildningschef för finskspråkig utbildning

katriina.sulonen@pargas.fi / 050 375 3592

 

Här kan du läsa mera om Brava.