Brava Oppimiskeskus

Brava Oppimiskeskus

Paraisten uusi oppimiskeskus - Brava Oppimiskeskus


Paraisten uusi oppimiskeskus - Brava Oppimiskeskus
 

  • Kaksikielinen kampus, johon kuuluvat Paraistenseudun koulu, Sarlinska skolan, Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium sekä Axxell
  • Oppimiskeskus panostaa kaksikielisyyteen ja yhteistyöhön
  • Rakennus koostuu uudisrakennuksesta, joka yhdistetään saneerattuun osaan
  • Vehreä kampusalue innostaa liikuntaan ja yhteiseen ajanviettoon välitunneilla
  • Rakennus valmistuu kesällä 2023 ja opetustoiminta alkaa elokuussa 2023
  • Koko kampus ulkoalueineen valmistuu vuoden 2024 aikana
  • Oppimiskeskuksen yhteyteen rakennetaan myös liikuntahalli

Bravan tilojen ulkopuoliset varaukset

Oppimiskeskus Bravaan ei tällä hetkellä oteta vastaan yritysten tai yksityishenkilöiden tilavarauksia. Tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden 2024 alussa.

Bravan tiloihin ja varauksiin liittyvät kysymykset osoitetaan IT-vahtimestari Karoliina Skarpille, karoliina.skarp[at]parainen.fi.


Kuvia alueelta:

 

Brava sisältö

Mikä on Oppimiskeskus Brava? 

Brava on nimitys uudelle laadukkaalle ja luovuuteen innostavalle koulukampukselle, joka rakennetaan Paraisille. Oppimiskeskuksen yhteyteen rakennetaan myös uusi liikuntahalli.
 

Missä oppimiskeskus sijaitsee?

Oppimiskeskus sijaitsee Paraisten keskustassa, osoitteessa Koulukatu 16.

Mitkä toiminnot oppimiskeskukseen sijoittuvat? 

Uudesta koulukampuksesta tulee kaksikielinen, eli sinne sijoittuvat sekä suomen- että ruotsinkieliset lukiot (Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium), molemmat yläasteet (Paraistenseudun koulu, Sarlinska skolan) ja Axxell, joka tarjoaa monipuolista toisen asteen koulutusta sekä nuorille että aikuisille.
 

Mitä uutta Bravassa on verrattuna ns. perinteiseen koulurakennukseen?

Brava on yhdistelmä vanhaa ja uutta, uusia toimintatapoja tukevia sekä omiin toimintoihin sidottuja tilaratkaisuja. Tilat ovat suurelta osin yhteiskäytössä, mutta oppilailla on omia ns. kotipesäalueita.  

Bravan tavoitteena on luoda inspiroiva oppimisympäristö, tukea eri käyttäjäryhmien yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa elävä kaksikielisyys. Ja tietysti kaikkein tärkeintä ovat hyvinvoivat käyttäjät!

 

Kuka tekee päätökset koskien suunnittelua ja rakentamista?

Suunnittelua on tehty pedagogian lähtökohdista. Pedagoginen ryhmä on antanut rakentamiselle lähtötiedot, suunnittelua ohjaa projektipäällikkö ja hanke etenee ohjausryhmän seurannassa ja teknisten tukipalveluiden jaoston ja sivistyslautakunnan hyväksyessä päätökset.

ORGANISAATIOKAAVIO
 

Kuka suunnittelusta vastaa?

Hankkeen pääarkkitehti on arkkitehti SAFA Mikko Uotila. Uotila on toiminut pääsuunnittelijana lukuisissa kouluhankkeissa, mm. Raumalla, Kaarinassa ja Turussa. (CV)

Mikko Uotilan mukaan Brava on suunniteltu nykypäivän pedagogiikkaa ja yhteisöllisiä työtapoja silmällä pitäen. uusissa opetussuunnitelmissa hyödynnetään mm. yhteis- ja tiimiopettajuutta ja saadaan näin opettajien tiedot ja taidot paremmin oppilaiden käyttöön ja hyödyksi. 

- Arkkitehtuurin keinoilla Brava pystyy tarjoamaan virikkeellisen toimintaympäristön. Toteutukselle on valittu kompakti muoto, joka kokoontuu ydintilan ympärille. Rakennusta lähestytään useista suunnista helposti ja siksi halutaan välttää pitkiä siipimäisiä rakennuksen osia, jotka luovat katvealueita ja vaikeasti valvottavia ulkotiloja, Uotila toteaa.

- Oppimista tarkastellaan nykykoulussa oppijan näkökulmasta ja ympäristöissä tapahtuvana prosessina, jolloin pääpaino on opetustuntien suunnittelun sijasta opiskeluprosessien ja niiden tukemisen suunnittelussa. Opiskelu on tutkivaa, aktiivista, osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Avoimet tilat ovat kaikille yhteisiä, kodikkaita ja virikkeitä täynnä. Kaikissa 30 vuoden aikana suunnittelemissani yli 50 koulussa on toteutettu ainakin joitain avoimen oppimisympäristön tilaratkaisuja. Toivommekin uuden oppimiskeskuksen myötä positiivia oppimiskokemuksia niin lapsille kuin koulun aikuisille, Uotila iloitsee.
 

 

Kuka Bravan rakentaa?

Rakennuttaja
Paraisten kaupunki

Rakennusurakoitsija
YIT Suomi Oy

Rakennuttajakonsultti ja valvonta
Granlund Turku Oy

Arkkitehti ja pääsuunnittelija
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy

Rakennesuunnittelija
A-insinöörit Suunnittelu Oy

LVI-suunnittelu
Grandlund Turku Oy

Sähkösuunnittelu
Sähköinsinööritoimisto Karawatski Oy

Geosuunnittelu
Ramboll Finland Oy

Kosteuskoordinaattori
KipeCon Oy

Paloturvallisuussuunnittelu
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Akustiikkasuunnittelu
A-insinöörit Suunnittelu Oy

Sisustusarkkitehti
Sisustusarkkitehtitoimisto KM Interiors Oy

Ilmanvaihtourakoitsija 
Are Oy

Putkiurakoitsija 
Ilmatuote Oy

Sähköurakoitsija
Sähkö Oy Turku

Rakennusautomaatiourakoitsija 
Schneider Electric Finland Oy

Aurinkopaneelitoimittaja 
Solnet Finland Oy

----------------------
 

AXXELL

Rakennuttaja
Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter

Arkkitehti ja pääsuunnittelija 
Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy


 

 

Milloin Brava valmistuu? 

Opetus oppimiskeskuksessa alkaa elokuussa 2023 ja ulkoalueet valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Piirustukset

Asemapiirustus 7.6.2021, muutos tunnus Q 9.5.2023 (PAR-P1)

Julkisivu 1, 7.6.2021, muutos tunnus J 5.9.2022 (PAR-P7)

Julkisivu 2, 7.6.2021, muutos tunnus O 3.5.2023 (PAR-P8)

Pihasuunnitelma 7.6.2021, muutos tunnus P 17.4.2023 (PAR-D6)

 


Uusi liikuntahalli

Haluamme luoda aktiviteetti- ja kohtauspaikkojen verkoston

Liikuntahalli uuden koulukeskuksen ja muiden olemassa olevien koulujen välittömässä läheisyydessä luo liikuntaa varten suunniteltujen koulupihojen kanssa houkuttelevan kokonaisuuden, jossa on mahdollisuuksia urheilulle ja liikunnalle sekä ulkona että sisällä.

Uuden liikuntahallin rakentaminen nykyisen PUNT:n hallin yhteyteen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023, sillä valtion tukipäätöstä ei myönnetty toukokuussa 2022. Rakennuttajana toimii PUNT Oy. Liikuntahallin suunnitellaan olevan valmis käyttöön otettavaksi syksyllä 2024.

Paikallisten tarpeiden täyttämisen lisäksi alue houkuttelee myös pidemmältä tulevia käyttäjiä ja siitä tulee Paraisten kaupungin tunnusmerkki.
 

Liikuntahallin investointihankkeen hankeryhmä

Stefan Lindström, puheenjohtaja
Sven Sjöström, projektipäällikkö
Jonas Nylund, kaupungin edustaja
Seppo Pihl, kaupungin edustaja
Christa Andersson, sivistysosasto
Jessica Ranta-aho, yhdistysten edustaja Mikael Enberg, PUNT:n toimitusjohtaja

Ajankohtaista ja aikataulu
*arkkitehtisuunnittelu on tehty
*rakennus sijoitetaan PUNT:n viereen
*hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarviot, valmitui lokakuussa 2021, ja tarkistetaan loppuvuodesta 2022.
*hankkeen ja teknisten suunnitelmien esittely ministeriölle syys-lokakuussa
*hakemus valtiontuesta jätetään joulukuussa 2022
*rakennuslupahakemus jätetään keväällä 2023
*päätös valtiontuesta annetaan huhtikuussa 2023
*rakentaminen aloitetaan elokuussa 2023
*rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2024