Folkhälsan Bantis

Folkhälsans daghem BantisGrön flagg-intyg på vägg och pyssel.


Antal platser: ca 82
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska
Förskola: ja

Välkommen till daghemmet Bantis!

Folkhälsans daghem Bantis, finns i en charmig äldre byggnad i centrum av Pargas. Utemiljön påverkar vår verksamhet, med kringliggande gård och sandplan. Olika platser som inspirerar till fysisk aktivitet finns i daghemmets närmiljö. På gården finns lusthuset”Myset”som används av barngrupperna.

I daghemmet finns grupper för barn i åldern 1–5 och förskolegrupper.

Helhetssynen på hälsa formar daghemmets vardag. Miljön för lärande utgår från Grön Flagg programmet, som bidrar till mångsidig och kreativ verksamhet. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling och långsiktig miljöfostran. Inom Grön Flagg förverkligas olika aspekter av hållbar utveckling genom att sortera, återvinna, kompostera och odla. Vi strävar efter att minska avfall och återanvända material.  Som ett led mot en mera hälsosam vardag städas daghemmet utan kemikalier.

Grön Flagg verksamheten styrs av ett miljöråd, där de flesta medlemmar är barn. Miljörådet lyfter fram olika möjligheter till aktivitet, som demokratiskt röstas fram. Arbetssättet synliggör social hållbarhet, jämställdhet och delaktighet.  

I vårt hälsofrämjande daghem satsar vi på en balanserad kost, kombinerat med möjlighet till daglig rörelse i olika miljöer. 

Inom småbarnspedagogiken hör lek och lärande ihop. Olika lekmiljöer inspirerar, motiverar och bidrar till mångsidig kompetens. Lärande påverkas positivt av att barnen är med och bygger upp olika lek- och lärmiljöer. Vi stärker barnens språk genom att samtala, läsa och sjunga tillsammans. För hela daghemmet gemensamma kulturevenemang är mycket uppskattade.
Bantis innebild
Daghemmet har en föräldraförening som stöder vår verksamhet.

Kontaktuppgifter

Skräbbölev. 5, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Mikaela Willstedt
mikaela.willstedt(at)bantis.fi
tfn 044 088 9573