Björkhagens daghem

Björkhagens daghemKåtan på Björkhagens gård.

Antal platser: ca 96
Antal grupper: 6
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: 1 svenskspråkig och 3 finskspråkiga grupper

Vi ser barnen som forskare, vars delaktighet och lek betonas i vår tvåspråkiga lärmiljö både ute och inne. Vi är ett tvåspråkigt daghem med svenska, finska och tvåspråkiga grupper.

 

Kontaktuppgifter

Björkhagsgatan 1, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Ann-May Landor
ann-may.landor(at)pargas.fi
tfn 044 358 5826