Sagoängens daghem

Sagoängens daghem


Antal platser: ca 62
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: svenskspråkig (under verks.året 2019-20)

Daghemmet är centralt beläget och har skogen,stranden, lekparker och biblioteket i närmiljön. Tvåspråkigheten är en naturlig del av barnens vardag genom ledda och fria aktiviteter. Vi arbetar även med att under verksamhetsåret utveckla våra lärmiljöer tillsammans med barnen enligt styrkor, intressen och behov.
 

Kontaktuppgifter

Vapparvägen 11, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman
anna-kajsa.sjoman(at)pargas.fi
tfn 044 358 5712