Daghemmet Villa Kamomilla

Daghemmet Villa KamomillaVilla Kamomilla innebild


Skiftesdaghem
Antal platser: ca 52
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola

Villa Kamomilla är ett tvåspråkigt skiftesdaghem som är öppet dygnet runt vid behov. Barnen har delats upp i grupper enligt ålder och de äldre barnen även enligt språk, förutom på kvällar, nätter och veckoslut när alla är tillsammans. På dagtid är verksamheten tvåspråkig både inom- och utomhus.

Villa Kamomillas trivsamma stockhus är beläget alldeles invid en skog. Utevistelse och utfärder i naturen är därför en naturlig del av vår vardag. Grundstenarna för hållbar utveckling i form av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga för oss. Detta syns i vår verksamhet genom att vi återvinner, komposterar och odlar. Vi arbetar för att trygga det sociala välmåendet genom att stärka kamratrelationer, vara närvarande med barnen och ta hand om varandra. Skratt och humor är en viktig del av vår vardag. Vi försöker också aktivt röra på oss i vardagen för att främja hälsa och välmående.  Ekonomiskt strävar vi till att använda våra resurser såsom utrymmen, personal och material så ändamålsenligt som möjligt. 

Följ oss på Instagram villa_kamomilla

Kontaktuppgifter

Rödjevägen 22, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Monika Karlsson
monika.karlsson(at)pargas.fi
tfn 050 533 3478
dejour 040 488 5946