Kirjala daghem

Kirjala Utegruppen odlar, kokar lingon och lär sig ute.daghem


Antal platser: ca 76
Antal grupper: 5
Ålder: 1-5-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: nej (i Kirjala skola svenskspråkig, i Nilsby skola finskspråkig)

Välkommen till Kirjala daghem!

Vi har svenskspråkiga och finskspråkiga grupper för barn i åldern 1-5 samt en tvåspråkig utegrupp. Vi stöder barnets lärande, språkliga utveckling och mångspråkighet genom att i verksamheten använda bilder och stödtecken. Vi stöder en långsiktig lek och förebygger aktivt mobbning bland annat genom de lektavlor vi har i användning. Vår mångsidiga verksamhet sträcker sig över grupp- och språkgränserna; vi lyssnar till barnens önskemål när vi sjunger, leker, pysslar, är på utfärder och ibland även plaskar i vårt eget vattenleksrum.

Naturen och närskogen är en viktig del av vår lärmiljö. Daghemmet finns vid skogskanten och möjliggör för oss att skapa dagliga naturupplevelser för barnen. Naturen är en viktig del av vår vardag! 

Invid daghemmet finns en kåta, den fungerar som utegruppens grupputrymme. Utegruppen startar sin dag i daghemmet, efter frukost förflyttar de sig till kåtan. Gruppen tillbringar hela dagen vid kåtan eller i närmiljön. Verksamheten är stressfri och “tyst”. I naturen har barnen möjlighet att fritt röra sig, på ett för dem naturligt sätt. När barnen rör sig i naturen utvecklas motoriken och förhållandet till naturen stärks. I utegruppen är verksamheten mångsidig och följer årstidernas gång. Naturen utforskas med olika sinnen, naturmaterial används i exempelvis pyssel och finmotoriska övningar. I utegruppen lär barnet sig att känna igen växter, djur, svampar samt olika vildmarksfärdigheter. Skogen erbjuder många olika möjligheter att utforska och barnens egna intresseområden kommer naturligt fram.

Följ oss i Facebook: Kirjala Daghem / Kirjalan päiväkotiKirjala daghem innebild

Kontaktuppgifter

Nederkirjalavägen 31, 21610 Kirjala
Daghemsföreståndare Jenna Laiho
jenna.laiho(at)pargas.fi
tfn 050 473 2977