Daghemmet Karusellen, Nagu

Daghemmet Karusellen, Nagu


Antal platser: ca 47
Språk: svenska, finska
Ålder: 1-5-åringar
Förskola: förskoleverksamhet i Kyrkbackens skola med kompletterande småbarnspedagogik 

Välkommen till daghemmet Karusellen!

Under våren 2020 fungerar daghemmet i tillfälliga utrymmen i Bollhallen i Nagu

Daghemmet Karusellen på Ytternäsvägen ligger mitt i naturen nära skog och hav, vilket möjliggör en mångsidig lärmiljö. Pedagogiken på daghemmet är tvåspråkig. I grupperna jobbar både svensk- och finsktalande personal. Naturen i närområdet är en viktig del av vår lärmiljö. Från hösten 2019 har vi en utegrupp för 3-5 åringar. Invid daghemmet finns en kåta, som fungerar som utegruppens grupputrymme. Verksamheten i utegruppen följer samma pedagogiska mål som övrig verksamhet.

Daghemmet är öppet måndag till fredag kl. 7.00–17.00, utgående från familjernas vårdbehov.

Kontaktuppgifter

Våren 2020: Sportgränd 1 
(Ytternäsvägen 2) 21660 Nagu
Daghemsföreståndare Heidi Lindqvist
heidi.lindqvist(at)pargas.fi
tfn 040 488 5996