Folkhälsan Fyrklövern

Folkhälsans daghem FyrklövernFyrklövern innebild.

 

Antal platser: ca 63
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska
Förskola: ja

På Fyrklövern arbetar vi med barnens sociala och emotionella hälsa och vårt daghem är ett certifierat hälsofrämjande daghem. Vi vill ge barnen positiva upplevelser i en trygg miljö, där barnen känner sig välkomna och bemöts som unika individer. Vi är mycket ute och rörelse är en viktig del hos oss. Alla grupper gör utfärder till skogen, närmiljön, simmar och har gymnastik i vår gymnastiksal. Vi gör också saker tillsammans med de äldre som bor i huset och har bl.a. gemensamma sångstunder och bjuder in de äldre till olika evenemang på daghemmet.

Kontaktuppgifter

Munkvikvägen 31, 21600 Pargas
Daghemsföreståndare Frida Salmelin
frida.salmelin(at)folkhalsan.fi 
tfn 044 788 6281