Utredningar och inventeringar

Selvitykset ja inventoinnit

Selvitykset ja inventoinnit

Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma

 

Rantakallio

Paraisten kaupunki on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Långvikenin Natura 2000-alueelle Korppoossa. Långviken on noin 5 kilometriä pitkä, kapea ja matala lahti Korppoon saaressa. Vedenalainen kynnysalue erottaa lahden muusta merialueesta. Alue liitettiin Natura-2000 verkostoon vuonna 2013.

Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma
Liite 1 Lajisto
Liite 2 Kartat A3


Tuulivoimaselvitys Paraisilla

Paraisten kaupungin tuulivoimaselvitys määrittää tuulivoimantuotantoon mahdollisesti soveltuvat sekä soveltumattomat alueet Paraisilla. Selvitys ei ole juridisesti sitova, eikä sellaisenaan riitä osoittamaan alueen soveltuvuutta tuulivoimantuotantoon. Tuulivoimaselvitys toimii ohjeena kunnan virkamiehille kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevissa prosesseissa. Valmis tuulivoimaselvitys on nähtävissä alla olevista linkeistä.

Paraisten tuulivoimaselvitys

Tuulivoimatuotannon selvitysalueet