Utredningar och inventeringar

Selvitykset ja inventoinnit

Selvitykset ja inventoinnit

Luontoselvitys Valoniemessä

Paraisten kaupungin kaavoitusyksikön toimeksiannosta suoritetaan Valoniemen luoteisosassa luontoarvojen kartoitus keväällä 2020. Luontokartoittaja Charlotta Berlin vierailee alueella 22-23. huhtikuuta, 23. toukokuuta ja kesäkuussa parina päivänä. Hänen tehtävänään on kasvillisuus-, eläin- ja luontotyyppikartoituksen tekeminen. Tieto toimii tausta-aineistona Paraisten kaupungin asemakaavatyössä. Lepakkokartoitus edellyttää liikkumista alueella vielä hämärän tultua.

Tarkempaa tietoa inventoinnista tai vireillä olevasta asemakaavasta saa kaavoitusarkkitehti Turkka Michelssonilta, puh. 044-358 5894 tai sähköpostitse: turkka.michelsson@parainen.fi


Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma

Paraisten kaupunki on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Långvikenin Natura 2000-alueelle Korppoossa. Långviken on noin 5 kilometriä pitkä, kapea ja matala lahti Korppoon saaressa. Vedenalainen kynnysalue erottaa lahden muusta merialueesta. Alue liitettiin Natura-2000 verkostoon vuonna 2013.

Långvikenin hoito- ja käyttösuunnitelma
Liite 1 Lajisto
Liite 2 Kartat A3


Tuulivoimaselvitys Paraisilla

Paraisten kaupungin tuulivoimaselvitys määrittää tuulivoimantuotantoon mahdollisesti soveltuvat sekä soveltumattomat alueet Paraisilla. Selvitys ei ole juridisesti sitova, eikä sellaisenaan riitä osoittamaan alueen soveltuvuutta tuulivoimantuotantoon. Tuulivoimaselvitys toimii ohjeena kunnan virkamiehille kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevissa prosesseissa. Valmis tuulivoimaselvitys on nähtävissä alla olevista linkeistä.

Paraisten tuulivoimaselvitys

Tuulivoimatuotannon selvitysalueet