Utredningar och inventeringar

Selvitykset ja inventoinnit

Selvitykset ja inventoinnit

Maisemaselvitys ja ehdotus Jurmon ja Nötön kehittämissuunnitelmiksi

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun maisema-arkkitehtiopiskelijat laativat maisemaselvityksen sekä ehdotuksen ulkosaariston saarten Nötön ja Jurmon kylä-/kehittämissuunnitelmiksi syksyllä 2017. Maisemaselvitys ja ehdotukset kyläsuunnitelmiksi on tehty taustamateriaaliksi kaupungin tulevaa osayleiskaavatyötä varten.

Opiskelijat tutustuivat saariin ja niiden kulttuuri- ja luonnonympäristöön kenttäkäynneillä lokakuussa, samaan aikaan heillä oli mahdollisuus tavata paikallisia asukkaita, vapaa-ajanasukkaita ja muita toimijoita ja kuulla näiden mielipiteitä ulkosaariston kehittämistarpeista ja tulevaisuudesta.

Hankkeen tulos on nyt valmiina esiteltäväksi maisemaselvityksen ja yhdeksän kehittämissuunnitelmaidean muodossa.

Jurmon ja Nötön maisemaselvitys

Jurmon kehittämissuunnitelma, A. Rantamäki ja E. Mykkänen

Jurmon kehittämissuunnitelma, S. Ekström ja H. Välisalmi

Jurmon kehittämissuunnitelma, A. Norpila ja E. Hiltunen

Jurmon kehittämissuunnitelma, K. Leppäranta ja M-M. Paija

Nötön kehittämissuunnitelma, P. Piirainen ja A. Vuorikari

Nötön kehittämissuunnitelma, S. Mikola ja P. Suitto

Nötön kehittämissuunnitelma, A. Launis ja V. Soikkeli

Nötön kehittämissuunnitelma, J. Juusola ja E. Inkiläinen

Nötön kehittämissuunnitelma, R. Haukovaara ja S. Kangas


Tuulivoimaselvitys Paraisilla

Paraisten kaupungin tuulivoimaselvitys määrittää tuulivoimantuotantoon mahdollisesti soveltuvat sekä soveltumattomat alueet Paraisilla. Selvitys ei ole juridisesti sitova, eikä sellaisenaan riitä osoittamaan alueen soveltuvuutta tuulivoimantuotantoon. Tuulivoimaselvitys toimii ohjeena kunnan virkamiehille kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevissa prosesseissa. Valmis tuulivoimaselvitys on nähtävissä alla olevista linkeistä.

Paraisten tuulivoimaselvitys

Tuulivoimatuotannon selvitysalueet