Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Pargas generalplanens utredningar

Generalplanen för Pargas centrum godkändes 30.5.2022. I samband med planarbetet utarbetades ett antal utredningar som användes som bakgrundsmaterial i planeringen.

Konsekvensbedömning
Utredning av bebyggelsens historia (på finska)
Utredning om dagvatten (på finska)
Stadsbildsmässig utredning av centrumområdet
Utredning av promenadrutter (på finska)
Naturutredning (på finska)
Utredning över kommersiella och offentliga tjänster
Hamnutredning (på finska)
Bakgrundsmaterial om landskap, miljö och samhällsstruktur


Skötsel- och användningsplan för Långviken

Vy över strandklippor

Pargas stad har utarbetat en skötsel- och användningsplan för Långvikens Natura 2000-område i Korpo. Långviken är en fem kilometer lång, smal och grund vik i Korpo. Ett tröskelområde under vattenytan skiljer viken från annat havsområde. Området anslöts till nätverket Natura 2000 år 2013.

Långvikens skötsel- och användningsplan
Bilaga 1 Biotan
Bilaga 2 Kartor A3


Pargas vindkraftsutredning

Vindkraftsutredning för Pargas stad definierar vilka områden som kan tänkas vara lämpliga för utnyttjande av vindkraft men även att visa vilka områden som inte lämpar sig för vindkraft. Den här vindkraftsutredningen är inte juridiskt bindande och är därmed inte i sig själv tillräcklig för att påvisa lämpligheten för vindkraftsproduktion. Vindkraftsutredningen fungerar som riktlinje och bakgrundsmaterial för kommunens tjänstemän i deras arbete med planläggning och lovprocesser kring vindkraft. Den färdiga vindkraftsutredningen finns att se här nedan i pdf-format.

Vindkraftsutredning för Pargas

Utrednings områdena för vindkraftsproduktion