Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Utredningar och inventeringar

Landskapsutredning och förslag till utvecklingsplaner för Jurmo och Nötö

Under hösten 2017 har landskapsarkitektstuderanden från Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet gjort upp en landskapsutredning samt förslag till byaplaner/utvecklingsplaner för Nötö och Jurmo i yttre skärgården. Landskapsutredningen och förslagen till byaplaner har gjorts som bakgrundsmaterial för stadens kommande arbete med delgeneralplanen.

Studerandena har under sitt fältbesök i oktober bekantat sig med öarna och deras kultur- och naturmiljö och samtidigt haft möjlighet att träffa lokala invånare, fritidsboenden och andra aktörer för att höra deras åsikter om utvecklingsbehoven och framtiden i yttre skärgården.

Resultatet av projektet presenteras här nedan i form av en lanskapsutredning samt nio olika idéer till utvecklingsplaner (uppgjorda på finska).

Landskapsutredning för Jurmo och Nötö

Utvecklingsplan för Jurmo, A. Rantamäki och E. Mykkänen

Utvecklingsplan för Jurmo, S. Ekström och H. Välisalmi

Utvecklingsplan för Jurmo, A. Norpila och E. Hiltunen

Utvecklingsplan för Jurmo, K. Leppäranta och M-M. Paija

Utvecklingsplan för Nötö, P. Piirainen och A. Vuorikari

Utvecklingsplan för Nötö, S. Mikola och P. Suitto

Utvecklingsplan för Nötö, A. Launis och V. Soikkeli

Utvecklingsplan för Nötö, J. Juusola och E. Inkiläinen

Utvecklingsplan för Nötö, R. Haukovaara och S. Kangas


Pargas vindkraftsutredning

Vindkraftsutredning för Pargas stad definierar vilka områden som kan tänkas vara lämpliga för utnyttjande av vindkraft men även att visa vilka områden som inte lämpar sig för vindkraft. Den här vindkraftsutredningen är inte juridiskt bindande och är därmed inte i sig själv tillräcklig för att påvisa lämpligheten för vindkraftsproduktion. Vindkraftsutredningen fungerar som riktlinje och bakgrundsmaterial för kommunens tjänstemän i deras arbete med planläggning och lovprocesser kring vindkraft. Den färdiga vindkraftsutredningen finns att se här nedan i pdf-format.

Vindkraftsutredning för Pargas

Utrednings områdena för vindkraftsproduktion