Småbarnspedagogik i Pargas stad

Småbarnspedagogik i Pargas stadBarnhänder i luften.

Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!
Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan vårdnadshavarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Platsen inom småbarnspedagogik kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med FPA:S privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd från FPA.

Aktuellt

20.6.2024 Sommarinfo

Under tiden 24.6-26.7.2024 har småbarnspedagogiken begränsad service. Kontakta stadens växel för information gällande kontaktuppgifter under den här tiden. Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

 

10.4.2024 Indexjustering av klientavgifter

P.g.a. indexjusteringen får alla familjer ett nytt avgiftsbeslut som tillämpas från och med 1.8.2024.  Mera info i meddelandet som vårdnadshavarna fått via Wilma v 14.

 

11.3.2024 E-fakturor

På grund av det nya faktureringsprogrammet har en del av er som tidigare fått e-fakturor från småbarnspedagogiken nu fått fakturorna i pappersformat. Vi beklagar detta och ber er göra ett nytt e-fakturaavtal med er bank för att igen få e-fakturor.

 

7.2.2024 Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken och anmälan till förskola

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens ansökan om plats inom småbarnspedagogiken och ansökan om intern förflyttning är 29.2.2024. Vid byte av grupp görs ingen ansökan. Ansökan om plats görs elektroniskt i CGI Vesa, mera info på sidan Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken eller tfn 040 589 8551.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 12–29.2.2024 i CGI Vesa. 2018 födda barn får vecka 6 ett brev som innehåller anvisningar gällande anmälan. Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/forskoleundervisning eller tfn 040 589 8551.

Ett beslut om antagningen till förskola och platsen inom småbarnspedagogik skickas elektroniskt till vårdnadshavaren senast i slutet av april. Du får ett meddelande till din e-post då beslutet finns att läsa i CGI Vesa. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.

 

8.1.2024 CGI Vesa

Vi tar stegvis i bruk ett nytt program inom småbarnspedagogiken, CGI Vesa. Programmet är optimerat att fungera bra på telefonen och surfplattan via en mobilapplikation som laddas ner från Appstore eller Google Play. Programmet kan även användas via webbläsaren.
Meddelande av vårdtider, ansökan om plats inom småbarnspedagogik och förskola och inlämnande av inkomstuppgifter görs i fortsättningen i CGI Vesa.

Vårdtiderna som gäller från 5.2.2024 meddelas i CGI Vesa. Samtidigt avslutas det nuvarande eTjänster. 
Observera att vårdtiderna låses i CGI Vesa på söndag kväll kl. 23.59 i stället för nuvarande tid måndag kl. 8.00.

Vid behov kan du läsa mera om meddelande av tider i manualen på sidan ansökan om dagvårdsplats.

 

24.3.2022 Till ukrainska familjer: behöver ditt barn småbarnspedagogik = dagvård? 

Вашій дитині потрібна дошкільна освіта – дитячий садок?

Hur ansöka om plats inom småbarnspedagogiken.pdf

 

Varda = Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. Du kan granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som sparats i Varda om det barn du är vårdnadshavare för via Utbildningsstyrelsen/ Min Studieinfo.

Vi överför följande uppgifter till Varda om de barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och adressuppgifter
  • start-, slutdatum och belopp på klientavgifter för småbarnspedagogik och familjens storlek 

Mera information om Varda finns här
Min studieinfo
 

Anmärkning om småbarnspedagogiken

Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken? 


Kontaktuppgifter

Chef för småbarnspedagogik
Kerstin Lassinniemi
kerstin.lassinniemi(at)pargas.fi
tfn 044 358 5870

Servicehandledning
Anna-Kajsa Sjöman
anna-kajsa.sjoman(at)pargas.fi
tfn 040 5898 551

Byråsekreterare (avgifter och fakturering)
Annmari Vehmas
annmari.vehmas(at)pargas.fi
tfn 040 488 5741, må-to kl. 9-11

Förvaltningsassistent
Ulla Ceder
ulla.ceder(at)pargas.fi
tfn 044 358 5973