Byggnadstillsynens taxa

Taxa

 

Byggnadstillsynens taxa 2022, from. 01.01.2022

Byggnadstillsynens taxa 2021, from. 01.01.2021

Byggnadstillsynens taxa 2020, from. 01.01.2020

Exememple på avgifter:

Byggnadstillsynens exempelberäkning 2020