Byggnadsordning

Byggnadsordning


Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 12.5.2020 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Fullmäktige beslöt ändra bestämmelserna i kapitel II punkt 7 i byggnadsordningen gällande solpaneler och jordvärmesystem.

Byggnadsordningen trädde i kraft 26.6.2020. 
 

Ikraftvarande byggnadsordningar:

Pargas stads byggnadsordning, godkänd av stadsfullmäktige 12.5.2020

Byggnadsordning för Pargas stad fr.o.m. 13.1.2005