Byggnadsordning

Byggnadsordning


Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, 24, 27.4. har ändrats. Fullmäktige beslöt att bestämmelserna i § 7 i byggnadsordningen för Pargas stad godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

Byggnadsordningen trädde i kraft 12.11.2016. 

Ikraftvarande byggnadsordningar:

 

Pargas stads byggnadsordning, godkänd av stadsfullmäktige 20.09.2016

Pargas stads byggnadsordning