Kartor över byggprojekt

Kartor över byggprojekt

 

När man ansöker om bygglov ska man alltid bifoga kartpaket och av myndighet bestyrkt åtkomstbevis (lagfartsbeviset samt andra behövliga handlingar) till ansökan. 

KARTPAKET beställs via kartor@pargas.fi.

SOMMARINFO
Kartservicen stängd vecka 28 | 12. - 18.07.2021


Följande uppgifter behövs för beställningen:

Fastighetsbeteckningen: beteckningen är en sifferserie i fyra delar, exempelvis 445-1-2-3.
Lovtyp: bygg-, undantagslov, åtgärdstillstånd eller anmälan
Språk: svenska eller finska 
Hur ska kartpaketet levereras: som post, e-post, direkt till byggnadstillsynen eller Lupapiste, eller avhämtas från kontoret.
Faktureringsadress: inklusive personsignum/Fo-nummer

Skicka beställningen som ett fritt formulerat e-postmeddelande, eller fyll i kartbeställningsformuläret.


Priser för kartpaket:


Bygglov, undantagslov och planeringsbehovsbedömning
70€

Åtgärdstillstånd, anmälan och rivningslov
55€

Fr.o.m 01.01.2020 faktureras kartpaketet i samband med faktureringen av lovhandlingen.
Paketet innehåller bl.a karta, lagfartsintyg och andra nödvändiga dokument.

(Prisen fr.o.m 01.01.2020 i enlighet med stadsstyrelsens beslut 25.11.2019 § 261)