Kartor över byggprojekt

Kartor över byggprojekt

 

När man ansöker om bygglov ska man alltid bifoga kartpaket och av myndighet bestyrkt åtkomstbevis (lagfartsbeviset samt andra behövliga handlingar) till ansökan. 

Skicka kartpakets-beställningen som ett fritt formulerat e-postmeddelande → kartor@pargas.fi eller via ePermit.

Beställningarna behandlas i ankomstordning och leveranstiden är ca. två veckor.

Följande uppgifter behövs för beställningen:
Fastighetsbeteckningen: beteckningen är en sifferserie i fyra delar, exempelvis 445-1-2-3.
Lovtyp: bygg-, undantagslov, åtgärdstillstånd eller anmälan
Språk: svenska eller finska 
Hur ska kartpaketet levereras: som post, e-post, direkt till byggnadstillsynen eller Trimble eService, eller avhämtas från kontoret.
Faktureringsadress: inklusive personsignum/Fo-nummer


• • • S O M M A R I N F O • • •
Markanvändningsenheten är stängd julimånaden.

Utmärkningar av byggplatser, lägessyner och kartpaket levereras inte under nämnda tid.

Priser för kartpaket:


Bygglov, undantagslov och planeringsbehovsbedömning
70€

Åtgärdstillstånd, anmälan och rivningslov
55€

Fr.o.m 01.01.2020 faktureras kartpaketet i samband med faktureringen av lovhandlingen.
Paketet innehåller bl.a karta, lagfartsintyg och andra nödvändiga dokument.

(Prisen fr.o.m 01.01.2020 i enlighet med stadsstyrelsens beslut 25.11.2019 § 261)