Kartor över byggprojekt

Kartor över byggprojekt

 

Sommar - info

Bästa Byggare!
Beställningar från kartor@pargas.fi levereras inte under tiden 13.-17.07.2020.

_________________________

När man ansöker om bygglov ska man alltid bifoga kartpaket och av myndighet bestyrkt åtkomstbevis (lagfartsbeviset samt andra behövliga handlingar) till ansökan. 

KARTPAKET beställs via kartor@pargas.fi.


Följande uppgifter behövs för beställningen:

Fastighetsbeteckningen: beteckningen är en sifferserie i fyra delar, exempelvis 445-1-2-3.
Lovtyp: bygg-, undantagslov, åtgärdstillstånd eller anmälan
Språk: svenska eller finska 
Hur ska kartpaketet levereras: som post, e-post, direkt till byggnadstillsynen eller Lupapiste, eller avhämtas från kontoret.
Faktureringsadress: inklusive personsignum/Fo-nummer
 

Skicka beställningen som ett fritt formulerat e-postmeddelande, eller fyll i kartbeställningsformuläret.


Priser för kartpaket:


Bygglov, undantagslov och planeringsbehovsbedömning
70€

Åtgärdstillstånd, anmälan och rivningslov
55€

Fr.o.m 01.01.2020 faktureras kartpaketet av lovets sökande i samband med beviljandet av lovet.
Paketet innehåller alla nödvändiga kartor och lagfartsintyg samt fastighetsregisterutdrag.

(Prisen fr.o.m 01.01.2020 i enlighet med stadsstyrelsens beslut 25.11.2019 § 261)