Arkivtjänster

Arkivtjänster

Pargas stads bygglovshandlingar kan beställas hos byggnadstillsynens kundservice under kontorstid.

För äldre bygglov behövs namnet på den som sökt bygglov och/eller byn som bakgrundsuppgifter. Byggnadsinspektionen arkiverar lovbesluten, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och eventuella övriga utredningar. De äldsta ritningarna är från 1940-talet.


Taxa för framtagande av handlingar,
inkl. moms

Arkivsök 40€ 
Handling som fordrar längre tid än 1h:s handläggning för varje påbörjad timme 40 €

samt kopierings-/skanningskostnader (inkl. moms) 
A4               2,00 €
A3               3,00 €
A4 x 3         4,00 €
A4 x 4         4,00 €
A4 x 5         5,00 € 
A4 x 6         5,00 €
A4 x 7         7,00 €
A4 x 8         7,00 €
A4 x 9         9,00 €
A4 x 11       10,00 €
A4 x 12       10,00 €
A4 x 13       11,00 €
A4 x 14       11,00 €
A4 x 15       12,00 €
A4 x 16       12,00 €