Gällande planer i Nagu

Gällande planer i Nagu

DETALJPLANER

Sammanställning av de ikraft varande detaljplanerna för Nagu centrum

Detaljplan för Hemsundet i Nagu


DELGENERALPLANER

Sammanställning av den ikraft varande strandgeneralplanen med ändringar för norra Nagu

De planändringarna som är gjorda efter godkännandet av de ursprungliga planerna är uppdaterade till ajouren. Ajourvarande planen innehåller den 12.5.2003 godkända Nagu strandgeneralplanen, den 19.3.2007 godkända ändringen av Nagu strandgeneralplanen, den 9.1.2007 godkända strandgeneralplanen för Sandö och delar av Käldinge samt flera mindre planändringar. Senast uppdaterad 14.2.2017.

Skala 1:15 000

Strandgeneralplan för norra Nagu, del 1 

Strandgeneralplan för norra Nagu, del 2 

Strandgeneralplan för norra Nagu, del 3 

Strandgeneralplan för norra Nagu, del 4 

Strandgeneralplan för norra Nagu, del 5 

Planbeteckningar och -bestämmelser, Nagu strandgeneralplan 2003 

Indexkarta, norra Nagu


Sammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för södra Nagu

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade till ajouren. De områdena, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött. Senast uppdaterad 5.9.2013.

Skala 1:20 000

Delgeneralplan för södra Nagu, del 1 

Delgeneralplan för södra Nagu, del 2 

Delgeneralplan för södra Nagu, del 3 

Delgeneralplan för södra Nagu, del 4 

Planbeteckningar och -bestämmelser, delgeneralplan för södra Nagu

Indexkarta, södra Nagu