Gällande planer

Gällande planer

Nedan finns gällande general- och detaljplaner uppdelade enligt kommunområde.

På oplanerade områden följer man kommunens byggnadsordning.

Obs! Materialet på webbsidorna kan avvika lite från originalen pga. problem som kan uppstå vid överföring av materialet till pdf-format.