Understöd Idrott

Understöd Idrott

Sidorna och blanketterna öppnas 15.2.2020 då ansökningstid för verksamhetsbidrag för 2020 inleds. Nya ansökningstider för 2020 är:

  • sista mars, verksamhetsbidrag för kultur, idrott och barn och ungdomsverksamhet