Understöd Idrott

Understöd Idrott

Aktuella understöd:
 

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR

för tiden 1.9.2019–31.8.2020

Registrerade idrottsföreningar i Pargas stad kan ansöka om

1) specialunderstöd

2) hyresbidrag

senast söndagen den 4.10.2020.

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter fås från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas. Ansökningsblanketten finns också på stadens hemsida www.pargas.fi/understod-idrott.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås av fritidssekreteraren, tfn 040 488 6070.


Kulturnämnden/Idrott
8.9.2020

Blanketter för understöd - Kultur, Idrott och Barn och Ungdom