Föreningar och Understöd

Föreningar och Understöd


 

Aktuella understöd

Aktuella ansökningstider 2024

För närvarande finns det inga öppna ansökningar.Hur ansöka?

Anvisningar för understöden finns på respektive understöds sida i länkarna nedan. Kriterier för samtliga understöd hittas här.

Understöden ansöks i första hand genom särskild e-blankett via ePalvelu (länk öppnas då ansökningstiden är öppen) och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökan i andra hand per e-post eller i papperformat riktas till Pargas stad – kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post kultur@pargas.fi


 

Innehållspublicerare

Blanketter

Blanketter för alla bidrag samt redovisningsblankett för projekt och evenemangsbidrag.


 

Understöd Kultur

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, kultur.


 

Understöd Idrott

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt special- hyres och tränarunderstöd, idrott.


 

Understöd Barn och ungdom

Anvisningar för verksamhetsbidrag samt projekt och evenemangsbidrag, barn och ungdom.


 

Blanketter för Projeket understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projekt understöd

Blanketter för Projeket understöd