Planer till påseende

Planer till påseende

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i bygg- och miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas bygg- och miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Hörande i beredningsskedet

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses nedan:


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Detaljplan och ändring av detaljplan för ny cirkulationsplats vid Skärgårdsvägen (landsväg 180) i närheten av Sundsbron i Pargas. Planen kan komma att förutsätta markanvändningsavtal.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

6.6.2024
Planläggningsenheten

Program för deltagande och bedömning
Planutkast


TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Stranddetaljplan för Timmerholmen i Granvik i Pargas

Förslaget finns offentligt framlagt under tiden 17.5. – 17.6.2024 på stadens webbplats, SE NEDAN.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
16.5.2024
Bygg- och miljönämnden

Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning
Naturutredning (på finska)
Meriväylien rakennusperintö -utredningen kan beställas av planläggningssekreterare Maria Laurén på numret 040 688 5815 eller per mejl på adressen maria.lauren(at)pargas.fi


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Hästö stranddetaljplan i Hyppeis i Houtskär

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats SE NEDAN.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

16.5.2024
Planläggningsenheten

Program för deltagande och bedömning
Planutkast


 

Planer till påseende