Dagvattenprojekt

Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storäng II

Pargas stad arbetar med att utforma och utveckla fungerande och hållbara sätt för hur man kan planera och förverkliga hantering av dagvatten. I projektet Dagvattenhanteringens goda lösningar fokuserar vi på samarbetet mellan stadens olika ansvarsområden för att hitta möjligast välfungerande arbetsprocess kring dagvattenhantering. Arbetet täcker allt från planering till förverkligande och underhåll. Som pilotprojekt fungerar det under planering varande nya bostadsområdet nordöst om Storäng stadsdel, var man i planläggningen lägger extra fokus på hantering av dagvatten. Som en del av planläggningsprocessen utreder vi hurudana anvisningar och bestämmelser som behövs för att övergripande ta dagvattentemat i beaktande.
Med projektet har vi som mål att främja utnyttjande av hållbara lösningar vid dagvattenhantering men också att sprida information om hur var och en kan delta i att arbeta för ett renare Skärgårdshav. Pargas stad har för avsikt att låta utarbeta en tvåspråkig handbok för byggare var man detaljerat presenterar olika alternativ som finns för att på ett mera naturligt sätt hantera dagvatten och hur man bättre kan dra nytta av vattnet i sin trädgård.

Projektperiod
1.12.2022- 30.6.2024

Projektansvariga
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888, heidi.saaristo-levin(at)pargas.fi
Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906, charlotte.koivisto(at)pargas.fi

Finansiering
Miljöministeriet finansierar projektet med 48 760 € ur programmet för effektiverat vattenskydd. Mera information om det riksomfattande programmet för effektiverat vattenskydd hittar man här; https://ym.fi/sv/vattnenstur


Senaste nytt inom dagvattenprojektet

Pilotprojektets planförslag har varit till påseende
Planförslag till detaljplan och ändring av detaljplan för nordöstra delen av Storängen (26) stadsdel i Pargas var till påseende 9.2-11.3.2024:
Planförslag med teckenförklaringar
Planbeskrivning med bilagor

Dagvattendag i Tammerfors 25.8.2023
Stadens parkmästare och planläggare deltog i en dagvattendag i Vuores-området i Tammerfors ordnad av dagvattensektionen vid Vattenföreningen i Finland rf för att tillsammans med aktörer från runt om i Finland bekanta oss med deras lösningar för att hantera dagvatten samt höra deras erfarenheter om hur anordningarna fungerat. Byggandet av området har påbörjats 2010 och fortsätter fortfarande att byggas ut och växa.
Vi fick bland annat höra om hur områdets dagvattenhantering är planerat, om uppföljning och resultat av kvaliteten på dagvattnen samt på vilka sätt man samarbetat och involverat områdets invånare. Vi fick också höra om det konkreta förverkligande av dagvattensystemen från byggherrens synvinkel.
Ett stort tack till Tammerfors stad och Vattenföreningen i Finland rf för en givande och informativ dag. Besöket gav nya insikter och idéer för att arbeta vidare med Pargas stads egna dagvattenprojekt.

Workshop 8.5.2023
För oss i Pargas spelar Skärgårdshavet en mycket central roll i vår vardag och därför är det speciellt viktigt för oss att värna om dess tillstånd. Det framkommer också i stadens strategi som bland annat har som mål att vi tar en aktiv roll i att värna om Skärgårdshavet och att vi är en aktiv aktör i pilotprojekt och initiativ som främjar hållbarhet i boende och vardagen.
En av de konkreta handlingarna som staden tagit till för att arbeta för ett renare Skärgårdshav är projektet Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storängen II. Inom ramen för projektet deltog tjänstemän från stadens olika verksamhetsområden i en workshop ordnad den 8.5 var vi arbetade kring olika teman för att tillsammans utveckla planeringen av mera hållbara metoder för hantering av dagvatten. Dagens teman var bland annat:
•    hur hanteras dagvatten i Pargas idag och hur önskar vi att det kunde hanteras i framtiden
•    att tillsammans utveckla en smidig arbetsprocess kring planering, förverkligande och underhåll av mera hållbara lösningar för hantering av dagvatten
•    att fundera hurudana metoder som skulle vara lämpliga för pilotprojektet Storängen II
•    hitta innovativa lösningar för hur man kan dra nytta av dagvattnet
•    att tillsammans lyfta fram projektets mervärde; vad för gott det kan föra med sig till vårt arbete
Som gästföreläsare hade vi planerare Heidi Vilminko från Turun Ammattikorkeakoulu som berättade om handboken Työmaavesien laadunhallinta haltuun- opas kaupungeille ja kunnille, som de utarbetat för kommuner och städer gällande kvalitetskontroll av byggplatsers vattenhantering. Verkstadens andra gästföreläsare var miljöexpert Katariina Yli-Heikkilä från Valonia som berättade allmänt om klimatförändring och naturliga metoder för att hantera dagvatten.
Verkstaden var en lyckad inledning till det samarbete kring hållbar utveckling av dagvattenhantering som är projektets mål. Diskussionerna kring verkstadens olika teman var uppbyggande och inspirerande och bland deltagarna rådde en enighet om att det här är viktigt och något som vi alla vill främja. Nu är det vattnens tur!

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag från stadens invånare gällande hållbara metoder att hantera dagvatten. Synpunkterna kan sändas till adressen planlaggning@pargas.fi med rubriken ”Dagvatten”.