Kultur för seniorer

Kultur för seniorer

Det är känt att konst och kultur stöder både hälsa och välmående. En aktiv fritid, oberoende av ålder, är ett av målen i Pargas stads strategi.

Kulturkompisverksamheten stöder arbetet med att göra konst och kultur tillgänglig för fler personer.

Det är aldrig för sent att börja med en ny hobby eller bekanta sig med en konstform man aldrig tidigare har kommit i kontakt med. Men det är också värdefullt att de äldre kan dela med sig av sitt kunnande och sina historier.

Pargas stad har sedan år 2018 haft en samarbetsgrupp mellan äldreomsorgen och kulturenheten, ”Kultur för alla”, och år 2019 gjordes en förfrågan gällande de äldres hobbyer och kulturintressen bland äldreomsorgens kunder och på äldreboenden i staden. Detta för att kulturverksamheten skall nå även de äldre som bor på servicehem eller är hemservicens kunder. Efter detta föddes idén om projektet Seniorkultur. Seniorkultur är ett två-årigt projekt och delfinansieras av Eschnerska stiftelsen och Svenska Kulturfonden. Seniorkultur-samarbetet mellan professionella kulturutövare, föreningslivet, frivilliga, Pargas stads äldreomsorg och kulturenhet skall garantera verksamhetens kontinuitet och kvalitet.

Grundtanken i projektet är att kultur och konst skall vara tillgängligt för alla och att vi vill nå bl.a. äldre med begränsad rörelseförmåga som bor hemma eller på någon form av serviceboende. Målet är att erbjuda kontinuerligt återkommande kulturutbud i olika form för äldre, både fysiskt och digitalt, och att väcka nyfikenhet och glädje hos de äldre.

Inom projektet ordnas bl.a. fysiskt program, ”Kulturklubbar”, på äldreboenden och inom dagsverksamheterna där det erbjuds deltagande program med olika tema med jämna mellanrum. Kulturklubbarna dras av olika konstnärer och kulturutövare, främst lokala, som åker ut till stadens boenden och dagsverksamheterna och drar olika program. Programmet erbjuds enligt möjlighet ca 1 gång i månaden.

Andra delar av projektet som kan nämnas är bl.a. den nya digitala plattformen Kulturellen, eller stadens digitala kulturhus som den kallas. På Kulturellen riktas en del av innehållet direkt till de äldre. Plattformen hittas på adressen kulturellen.fi.

Kulturkasse

Kassar med ett kulturellt innehåll som kan cirkulera mellan olika användare. Kassarna distribueras via hemservicen och går ut till de kunder som vill ha en. Kassens innehåll varierar enligt säsong, det mesta av materialet blir hos användaren. Kassarna har bl.a. innehållit julkort, säkra led-ljus, vattenflaskor, en minnesbok "Min bok", påskgräsfrön, lite sponsorprodukter (salvor, choklad etc), gymppagummiband och gymppatips, en massa information som kan vara bra att ha från församlingen, om evenemang, apoteket, matbutiker osv osv. Kassarna har sommarpaus mellan juni-september.

Vill du ha en Kulturkasse? Tag kontakt md kulturproducent Lisa Taulio: lisa.taulio@pargas.fi eller 040 488 5746.