Kultur för seniorer

Kultur för seniorer

Det är känt att konst och kultur stöder både hälsa och välmående. En aktiv fritid, oberoende av ålder, är ett av målen i Pargas stads strategi.

Kulturkompisverksamheten stöder arbetet med att göra konst och kultur tillgänglig för fler personer.

I samarbete med äldreomsorgen har man bildat en grupp som kallar sig för ”kultur för alla” som under år 2020 skall göra en plan för hur man skall arbeta för att kulturverksamheten skall nå även de äldre som bor på servicehem eller är hemservicens kunder.

Det är aldrig för sent att börja med en ny hobby eller bekanta sig med en konstform man aldrig tidigare har kommit i kontakt med. Men det är också värdefullt att de äldre kan dela med sig av sitt kunnande och sina historier.