Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning för barn och unga stöder och breddar den allmänbildande konstfostran som ges i skolorna. Undervisningen stöder och utvecklar elevernas personlighetsutveckling och ger dem färdigheter att uttrycka sina tankar, fantasier, känslor och kunskaper.

I Pargas ges den grundläggande konstundervisningen i samarbete med föreningar och organisationer.


 

Innehållspublicerare