Skapa Pargas

Skapa i Pargas

SKAPA är Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga i Finland. Det riksomfattande bidragsprogrammet körde igång 2023, då också Pargas stad startade ett 1-årigt SKAPA-utredningsprojekt. På basis av utredningen beviljades Pargas stad bidrag för en fortsättning på projektet som sträcker sig över två år för att stärka och höja kvaliteten på konstundervisningen, göra den mer tillgänglig och jämlik och trygga en bestående framtida samarbetsstruktur.

 


 

Innehållspublicerare

Skapa Kontakt

Skapa kontakt


SKAPA, projektledare
Jannicke Ingelin
040 629 7449

Kulturchef
Fia Isaksson
050 596 2601