Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus


Paraisten kaupungin hallinnoimien teiden tienpidon painopiste on kunnossapidossa. 


Tehokkaalla ja oikein ajoitetulla teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset kaupungin asukkaiden turvalliselle liikkumiselle.


Liikenneturvallisuutta edistetään teiden kunnossapidon toimilla ja tekemällä tiivistä seudullista yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja muiden lähiseudun kuntien kanssa.

 
Olennainen osa teiden kunnossapitoa ovat kesä- sekä talvihoito, päällysteiden korjaaminen (kevyen liikenteen väylät sekä ajotiet), sorateiden hoito, tienvarsien niitto (näkemäraivaukset), tiemerkintöjen teko, sekä mm. erilaisten tieviittojen ja liikennemerkkien kunnossapito. Erityistä huomiota kiinnitetään myös maankäytön ja liikenteen suunnitteluun. Lasten- ja koululaisten liikkumista turvataan parantamalla sekä jalankulku- että pyöräily-yhteyksiä ja tienylityksiä koulumatkareiteillä (suojatiet). 
 

Täältä pääset ELY-keskuksen Liikenneturvallisuussivustolle.

Täältä pääset esitteeseen "Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla.

 

Yhteystiedot: 

Katu- ja liikenneasiat: Stefan Illman, puh. 040 620 1405, stefan.illman@parainen.fi

Teiden kunnossapito: Kenneth Sjöberg, puh. 050 596 2639, kenneth.sjoberg@parainen.fi

Teiden kunnossapito, talvipäivystys: puh. 0400 524 318 (marras-huhtikuu)