Gällande planer i Houtskär

Gällande planer i Houtskär

DETALJPLANER

Detaljplan för Fridhem-Klemetsåker i Houtskär


DELGENERALPLANER

Generalplan och ändring av generalplan för Houtskär

Godkänd 22.5.2018, trätt i kraft 7.8.2019. I övriga områden utanför denna plan är fortfarande den 27.9.2000 godkända generalplanen för Houtskär i kraft.

Skala 1:15 000

Houtskär generalplan och generalplanändring, del 1 

Houtskär generalplan och generalplanändring, del 2 

Houtskär generalplan och generalplanändring, del 3 

Houtskär generalplan och generalplanändring, del 4 

Planbeteckningar och bestämmelser 

Indexkarta


Sammanställning av generalplaner för Houtskär

Innehåller den 27.9.2000 godkända generalplanen för Houtskär och mindre planändringar ända till 27.3.2018.

Skala 1:15 000

Houtskär generalplan, del 1 

Houtskär generalplan, del 2 

Houtskär generalplan, del 3 

Houtskär delgeneralplan, del 4 

Planbeteckningar och bestämmelser, Houtskär generalplan 2000 

Indexkarta