PARGAS STORÄNG

PARGAS STORÄNG

Uppgifter om byggandet på tomten framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt  Försäljningspris Areal €/m² Årshyra
Storäng-12-3 17 000€ 1 393m² 12,20€ 850€


Ansökan om egnahemstomt

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724