Historia

Historia


Det är osäkert när Iniö fick sin första fasta bosättning. Man vet att det skedde senast på 1300-talet, eftersom området inlemmades i den kyrkliga förvaltningen under detta århundrade. I Birger Trolles skatteräkenskap för Åbo slottslän åren 1463 och 1464 omtalas Iniö första gången som Jnniebol och som en del av Töfsala socken. Enligt Gustav Vasas jordebok från år 1540 är det redan möjligt att få uppgifter om iniöhemmanenas skatter och den första kända ägarens namn. Men först på 1600-talet tillkommer kontinuerliga källserier vilka registrerar andra personer än gårdsägare. Med början från 1700-talet börjar kyrkan föra bok över iniöbosättningen och församlingens förehavanden på ett systematiskt sätt.

 ________________

Wäster, en turbåt från början av 1900-talet.Trafikerade Åbo-Rimito-Åvensor, Houtskär, Iniö, Velkua m.fl orter

_________________

 

Från Iniö info vecka 5 1986